SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  BÀI VIẾT
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
  Chi tiết bài viết  
Cộng đồng các dân tộc thiểu số trôi nổi trên dòng sông ‘Đổi mới’ Nông Lâm trường
Ngày xuất bản:
Số trang: 25
Nhà xuất bản: www.speri.org
Từ khóa: Dân tộc thiểu số, quyền đất rừng, sinh kế, luật tục, quản trị cộng đồng, quản lý TNTN, NLTQD
Tải xuống:
Tóm tắt:
Thập tử Nhất sinh, sau 10 lần qui hoạch tính từ mệnh lệnh ‘đóng cửa rừng’ 1992 tới nay, đã dẫm đạp lên rừng và đất rừng, một công sản của toàn dân, được thống nhất quản lý  bởi Nhà nước "đại diện chủ sở hữu"  ‘của dân, do dân và vì dân’ bị chiếm dụng và định đoạt trong tay các công ty và một số nhóm ‘lợi ích’ trong xã hội. Hàng chục triệu dân trôi nổi trên dòng sông tiếp tục ‘đổi mới’ nông lâm trường quốc doanh trong gần nửa thế kỷ chưa có bến bờ.
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội