Lào Cai (24/12/2012)
Từ năm 1995 đến nay triển khai các nghiên cứu điểm tại 96 thôn bản cộng đồng người H'mông, Tày, Nùng, Thù Lao tại huyện Simacai (Bắc Hà); người Dao tại xã Tả Phìn, huyện Sa Pa.
 
Lai Châu (25/12/2012)
Phụ nữ dân tộc Thái Đen tại Lai ChâuTừ năm 1994 đến 2000, Trung tâm TEW - tiền thân của Viện SPERI triển khai các hoạt động nghiên cứu thí điểm tại cộng đồng người Thái Đen tại thôn Noong Teng, xã Bun Tở, huyện Mường Tè.
 
Sơn La (24/12/2012)
Từ năm 1994 đến 2001 triển khai các  nghiên cứu điểm tại 7 bản người Xinh Mun xã Phiêng Khoài, Phụ nữ người Thái Đen và La H tại xã Chiềng Đông, người H'mông tại xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.
 
Hà Tây (24/12/2012)
Từ năm 1994 đến năm 2003 triển khai các dự án nghiên cứu thí điểm tại cộng đồng người Dao thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (Hà Nội).