Vinh danh công nhận nguồn gốc rừng mưa nhiệt đới đối với các sản phẩm sinh thái bản địa của Lóng Lăn (23/03/2017)
Việc công nhận cuộc sống nương tựa tự nhiên của Lóng Lăn là một sự khuyến khích và công nhận cho những cá nhân, tập thể và cộng đồng đã và đang lắng nghe âm và suy nghĩ của tự nhiên, cảm nhận và đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của tự nhiên, từ đó có được vốn tri thức, vốn văn hóa, vốn sinh thái và vốn kinh tế từ đó đồng hành một cách hòa bình với thế giới tự nhiên. 
 
Nông dân Nòng cốt-Già Làng-Thầy thuốc nam-Doanh Nhân Cộng đồng Vừ Lao Lềnh (22/12/2016)
Nông dân nòng cốt-Già làng-Doanh nhân Cồng đồng Vừ Lao Lềnh đã và đang tự chủ trên con đường thứ ba-con đường cộng đồng. Đó là chia sẻ cùng nhau giữa các dân tộc, cùng nhau tìm giải pháp để tiếp tục đào tạo các cháu trong cộng đồng thông qua các vườn thuốc gia đình, vườn thuốc cộng đồng tại các bản làng.
 
Qui trình sinh thái nhân văn cây Hồ Tiêu vườn nhà bác Hoàng Văn Phước, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình (11/10/2016)
Bài viết này là tư liệu hóa quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc cây Hồ tiêu sinh thái của người nông dân sinh thái Hoàng Văn Phước tại xã Lâm Trạch, Hhuyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tài liệu là một phần của giáo trình về hệ thống phương thức canh tác sinh thái nuôi dưỡng cây Hồ Tiêu sinh thái cho những người sản xuất và người dùng tiêu có đạo đức, biết ơn thiên nhiên và mong muốn phụng dưỡng thiên nhiên.
 
Tiền tệ hóa tự do, sáng tạo và tự chủ kiểu Tây (01/07/2014)
Sau đại chiến thế giới thứ hai, Anh, Pháp và Nhật kiệt quệ. Mỹ lúc này ở thế thượng phong, và mỉm cười trước sự thất thểu của đối thủ đáng gườm đang lâm vào thế vận xế chiều, đã đồng thanh tuyên kết “Phát triển kinh tế” bắt đầu từ những năm 1950s.
 
Chín bước tiếp cận phát triển các tộc người thiểu số trong lưu vực Mekong (31/12/2010)
Cùng với sự hình thành khái niệm BHE, chín bước tiếp cận giảm nghèo cấu trúc từ các hoạt động thực tiễn và chiến lược phát triển PASTE (PArticipation, Shareresponsibility for Transparency and Equality) cũng được đúc kết và trở thành một chuỗi cộng hưởng trong hành vi  và tư duy phát triển cộng đồng.
 
Sinh thái Nhân văn Sinh học và nghèo cấu trúc trong phát triển cộng đồng thiểu số lưu vực Mê kong (31/12/2010)
Sinh thái Nhân văn sinh  học (Biological Human Ecology – BHE[1] được hình thành từ lý thuyết Sinh thái Nhân văn  của Tiến sĩ  Terry Ramboo – Viện Môi trường và Chính sách, Trung tâm Đông Tây – Hawaii – Hoa kỳ.
 
Bài viết khác