Notice: Undefined index: hic in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: hic in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: hic in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 668

Notice: Undefined index: hic in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 675

Notice: Undefined index: news2 in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: news2 in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: news2 in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 668

Notice: Undefined index: news2 in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 675

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 283

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 295

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 283

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 295

Notice: Undefined index: pg in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 447
Thực trạng không gian sinh kế và văn hóa của cộng đồng Cơ Tu tại Quảng Nam (24/04/2014)
Sau hơn 10 năm thực hiện, Quảng Nam là một trong những tỉnh trong cả nước tích cực triển khai thực hiện sớm chủ trương này và đã giao cho 249 cộng đồng khoảng gần 160 nghìn ha rừng và đất rừng. Song, do nhiều nguyên nhân khác nhau, diện tích trên mới chỉ được thực hiện trên giấy tờ, trong khi đó hồ sơ giao đất vẫn chưa hoàn thiện.
 
Cây thuốc nam và Hệ thống chuẩn mực đạo đức  (04/09/2009)
Các thầy thuốc người H'mông bản Lóng Lăn, huyện Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang, Lào đang còn lưu giữ hệ thống chuẩn mực đạo đức trong việc ứng xử với nguồn tài nguyên thuốc nam.
 

Notice: Undefined variable: do_gzip_compress in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/endcms.php on line 5