Rừng tâm linh cộng đồng và phương thức canh tác truyền thống bản Yàng, Luang Prabang, Lào (30/09/2016)
Tài liệu này là tập hợp các các thông tin, tri thức, câu chuyện kể của những già làng, người có uy tín, hiểu biết và lãnh đạo bản Yàng về nguồn gốc lịch sử, giá trị văn hoá xã hội môi trường và các luật tục qui định trong quản lý các khu rừng tâm linh cộng đồng của bản Yàng, đầu nguồn thác Kuangsi, huyện Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào.
 
Lời cảm ơn từ “Rừng thiêng”: viết cho người Hà Nhì (05/11/2014)
Hai cái “cùng” nhưng lại mang đến một sự “khác biệt”; đó là những gì để nói về người đồng bào Hà Nhì, một trong số 53 dân tộc ít người của nước ta, đang sinh sống chủ yếu ở miền biên cương của Tổ quốc - Lào Cai.  Cùng với thiên nhiên không ưu đãi và sự “thiệt thòi” của dân tộc nhỏ bé về số lượng nhưng người Hà Nhì lại làm được điều lớn lao mà hơn 85% dân số người Kinh không làm được - gìn giữ rừng cho hiện tại và muôn đời sau.
 
Tín ngưỡng thờ “Thùy tỳ” của người Tày, Bắc Lãng (14/10/2013)
Thùy tỳ (Thổ tỳ) là nơi đồng bào dân tộc Tày ở Bắc Lãng, Đình Lập, Lạng Sơn dựng lên để thờ thần Thổ địa, vị thần được người dân tôn kính, chịu trách nhiệm trông coi mùa màng, thiên nhiên, dự định họa phúc và bảo vệ bình an cho cuộc sống người dân nơi đây.
 
Đất và rừng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số (24/04/2013)
(ĐCSVN) – Khi đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này, ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương cho rằng, Dự thảo lần này đã có quy định mới với nội dung về đất và rừng đối với đồng bào các dân tộc, đã quan tâm và xác định rõ hơn về trách nhiệm giải quyết đất ở, đất sản xuất...
 
Đất và rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số (01/02/2013)
Nhân dân ta thường nói: rừng vàng, biển bạc… Năm 1968, Ban Bí thư Trung ương Đảng ta nhận định: “rừng nước ta có tác dụng lớn trong việc chống thiên tai, địch họa, ảnh hưởng đến vấn đề sống còn của dân tộc”. Rất tiếc là, chúng ta chưa có nhận thức sâu sắc“đất và đất rừng gắn liền với đời sống con người; không có đất, có nước, có rừng, có cây, người ta không thể sống được”.
 
Những mối tương tác trong quan hệ giữa Đất và sự Sinh tồn  (01/01/2011)
Khái niệm Đất được hiểu là nền tảng liên kết và kích thích các chu trình sống của các hợp phần sinh thái, trong đó có cả vấn đề xã hội, thể chế, văn hoá, tín ngưỡng, kinh tế và tính đa dạng sinh học của môi trường. Đất không chỉ dừng lại ở “Soil” thuần túy.