SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Bản đồ Chủ quyền Sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số hỗ trợ bởi Viện SPERI

Đất rừng truyền thống của cộng đồng là không gian để người dân thực hành và duy trì các giá trị tín ngưỡng thờ phụng các vị thần thiên nhiên thông qua các nghi lễ truyền thống. Trong suy nghĩ và hành động của người dân, đất rừng tâm linh cộng đồng mãi thuộc về họ bởi họ đã được trao truyền từ nhiều thế hệ trước ...

Cách giải quyết sự không thống nhất ranh giới bản giữa bản Tha Pene và Yang, Luang Prabang, Lào

Ngày 16/11/2016, theo kế hoạch triển khai giao đất giao rừng của tỉnh Luang Prabang, huyện Luang Prabang với sự hỗ trợ của CHESH Lào / SPERI, lãnh đạo và người dân bản Tha Pene phân công các nhóm kỹ thuật đi đo và xác định ranh giới đất và rừng với các bản lân cận như Yang, Long Lau Cau, Khok Manh…Tuy nhiên, khi bắt đầu tiến hành triển khai đo đạc ở đường biên giới giữa bản Tha Pene và Yang thì lãnh đạo, già làng và một số đại diện người dân bản Yang đã phản ứng, không thống nhất ...

Qui trình sinh thái nhân văn cây Hồ Tiêu vườn nhà bác Hoàng Văn Phước, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Bài viết này là tư liệu hóa quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc cây Hồ tiêu sinh thái của người nông dân sinh thái Hoàng Văn Phước tại xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là một phần của giáo trình về hệ thống phương thức canh tác sinh thái nuôi dưỡng cây Hồ Tiêu sinh thái cho những người sản xuất và người dùng tiêu có đạo đức, biết ơn thiên nhiên và mong muốn phụng dưỡng thiên nhiên ...

Giao đất gắn với sinh kế và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

(Chinhphu.vn) – Để thực hiện xóa đói giảm nghèo, ngoài việc quan tâm đến đất sản xuất nông nghiệp cần đặc biệt chú trọng quyền tiếp cận quản lý và sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng cho cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. ...

Nâng cao vai trò của đồng bào dân tộc thiểu sổ trong việc bảo vệ tài nguyên rừng

Rừng và đất rừng là không gian sinh tồn gắn với truyền thống văn hóa xã hội và là nguồn lực tự nhiên rất quan trọng để duy trì sinh kế của cộng đồng các dân tộc miền núi. Tuy nhiên, thời qua qua việc bảo vệ tài nguyên rừng chưa thực sự thu hút được sức mạnh của cộng đồng dân cư trong đó có đồng bào dân tộc miền núi ...

SINH THÁI NHÂN VĂN SINH HỌC
NHÂN HỌC & SINH KẾ
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
SPERI EMAIL
TIN TỨC
Tăng cường tính tự chủ của người nông dân thông qua canh tác nông-lâm nghiệp sinh thái
Hệ thống cảnh báo là công cụ nhằm thúc đẩy trách nhiệm phát hiện và báo cáo kịp thời những hành vi không tuân thủ Quy tắc Ứng xử và ...
» Xem tất cả
BÀI VIẾT
Tăng cường tính tự chủ của người nông dân thông qua canh tác nông-lâm nghiệp sinh thái
Sáng kiến này được triển khai bởi CENDI / SPERI và hỗ trợ tài chính từ tổ chức SODI-Đức với mục tiêu tổng thể nhằm góp phần đảm bảo an toàn sinh kế ...
» Xem tất cả
VIDEO
Women in Vi Po E 2 village sharing about their upland farming
» Xem tất cả

Tổng số truy cập: 5150441


Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved