SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Tin nổi bật
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
Qui trình sinh thái nhân văn cây Hồ Tiêu vườn nhà bác Hoàng Văn Phước, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
24/09/2013
 
Liên minh Chủ quyền Sinh kế giai đoạn 2013- 2025 là sự hợp nhất giữa CIRUM, CODE và SPERI trên một phương pháp luận tiếp cận có cải tổ nhằm tối ưu hóa các nỗ lực và thành quả trên cơ sở ba chiến lược trụ cột: 1) Đào tạo nông nghiệp sinh thái, 2) Xác lập Chủ quyền sinh kế, 3) Phụng dưỡng Thiên nhiên với ước nguyện, tầm nhìn trong mọi hành vi là nuôi dưỡng Dòng sông Dân sự luôn phẳng lặng, hiền hòa và lắng đọng những phù sa giữa đôi bờ Nhà nước và Tư nhân.
 

Triết lý ‘Sinh kế’ được Liên minh giải nghĩa hướng tới ‘Chủ quyền Sinh kế’ của các Dân tộc Thiểu số Bản địa Lưu vực MêKông. Tâm nguyện của các Dân tộc Thiểu số Bản địa, Chủ quyền Sinh kế là kết quả của Năm Quyền tồn sinh cơ bản - một triết nghĩa của đồng bào mà Sông có thể cạn, Núi có thề mòn, nhưng khát khao chính đáng về 5 Quyền thiết yếu cho một đời người không thể làm ngơ: 1) Quyền tiếp cận công sản đất, rừng, nước và không khí (cơ bản); 2) Quyền nuôi dưỡng và thể hiện tín ngưỡng thờ phụng thiên nhiên (đặc thù); 3) Quyền thể hiện tri thức, phong tục tập quán và lối sống theo bản sắc văn hóa  (thực hành); 4) Quyền được chủ động, sáng tạo để quyết định phuơng thức canh tác theo giá trị riêng của cộng đồng (tổng thể); và 5) Quyền đồng quản trị tài nguyên thiên nhiên cùng với các Cộng đồng lân cận, Chính quyền địa phương hoặc Công ty có ý đồ chiếm dụng tài nguyên của Cộng đồng (chiến lược). Năm Quyền này là nền tảng hướng tới một lối sống văn minh đích thực, có trước, có sau với nhau, với thiên nhiên và với liên thế hệ.
 
Nhằm tạo quyền cho Xã hội Dân sự Truyền thống vì Chủ quyền Sinh kế, TEW-CHESH-CIRD đã hợp nhất trở thành SPERI vào năm 2005. SPERI tập trung thúc đẩy 6 mạng chủ đề tương tác mật thiết với nhau của cơ thể Mạng lưới Cộng đồng Dân tộc Lưu vực MêKông và Chiến lược Công bằng Thương mại (MECO-ECOTRA). Mục tiêu thúc đẩy Xã hội Dân sự Truyền thống được thực hiện thông qua Chiến lược Phát triển Lãnh đạo trẻ Dân tộc Thiểu số Bản địa (YIELDS) với các Trường Đào tạo Thực hành Nhà nông Sinh thái (FFSs). Cũng tại thời khắc này, một nhóm cán bộ chủ chốt của TEW và CIRD đã đứng ra thành lập một tổ chức độc lập là CIRUM và chuyên tâm thúc đẩy nhanh Quyền Đất và Rừng tới các nhóm Dân tộc Thiểu số dễ bị tổn thương nhằm mở rộng mạng lưới Nông dân Nồng cốt hướng tới tự chủ. Tiếp theo là năm 2007, tầm nhìn và hành động của Ban Vận động Chính sách trực thuộc SPERI đã cải tổ và phát triển thành Viện Tư vấn Phát triển độc lập (CODE), nhằm toàn tâm thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, Tư nhân và Xã hội Dân sự thông qua chiến lược vận động Chính sách Khai khoáng, Thủy điện và Công nghiệp hóa vì sự phát triển hài hòa, thiện ý, có trách nhiệm với các cộng đồng bị ảnh hưởng, với tài nguyên thiên nhiên, với môi trường sống và với thế hệ tuơng lai.
 
Hình thức tổ chức mới được thể hiện trên trang tin điện tử được cải tổ của SPERI. Từ đây bạn có thể cảm nhận các thông tin, các hình ảnh, các khái niệm, các định nghĩa, các phương pháp luận và lý thuyết của chính nó đã được đúc kết trong hai thập kỷ qua. Bạn hiểu CIRUM thông qua Chủ quyền Sinh kế (LISO) thông qua phân tích chính sách đất đai và giảm nghèo (LUPAPA), CODE thông qua phân tích, phản biện công lý môi trường thủy điện, khoáng sản và cây công nghiệp lưu vực Mêkông (Mekong DMP) và SPERI thông qua Đào tạo Nông nghiệp Sinh thái (ECOFARMEDU). Để tìm trang tin vốn có của CIRUM và CODE, xin mời bấm vào Liên minh!
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14
Bản đồ Chủ quyền Sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số hỗ trợ bởi Viện SPERI
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Quản lý Tài chính
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Nhân viên hành chính văn phòng kiêm thủ quỹ
Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
Cách giải quyết sự không thống nhất ranh giới bản giữa bản Tha Pene và Yang, Luang Prabang, Lào
Giao đất gắn với sinh kế và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
Nâng cao vai trò của đồng bào dân tộc thiểu sổ trong việc bảo vệ tài nguyên rừng

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved