Notice: Undefined index: hic in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: hic in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: hic in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 668

Notice: Undefined index: hic in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 675

Notice: Undefined index: news2 in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: news2 in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 663

Notice: Undefined index: news2 in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 668

Notice: Undefined index: news2 in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 675

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 283

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 295

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 283

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 295

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 283

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 295

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 283

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 295

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 283

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 295

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 283

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 295

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 379

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 379

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 379

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 379

Notice: Undefined index: link_bv in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 379

Notice: Undefined index: pg in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/modules/catnews2.php on line 447
Ánh Sáng Của Nghị Định 80 Theo Góc Nhìn Của Viện Nghiên Cứu Sinh Thái Chính Sách Xã Hội (12/01/2023)
Mẫu xây dựng dự án tại Phụ lục 1 Nghị định 80/2020/NĐ-CP là chuẩn. Theo mẫu này, mọi dự án khi xây dựng, trong khi thực hiện, và sau khi kết thúc sẽ đạt hiệu quả cao về năng lực cộng đồng, tính trách nhiệm của cộng đồng đối với tài nguyên thiên nhiên, tính đoàn kết xã hội trong chiến lược phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại hướng tới một quốc gia tăng trưởng xanh.
 
Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022 (25/08/2022)
Nhận giấy mời số 548/GM-HĐDT15 từ Thường trực Hội đồng Dân tộc ngày 11 tháng 08 năm 2022 gửi tới Viện Nghiên cứu sinh thái, chính sách xã hội (Viện SPERI), trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Dự thảo Luật (sửa đổi) cũng như những phát hiện của Viện chúng tôi trong quá trình giao đất, giao rừng, nghiên cứu, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chúng tôi xin có một số ý kiến tham luận như sau:
 
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 (30/10/2019)
Liên minh chủ quyền sinh kế (LISO) đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn và duy trì trì thức bản địa nhằm làm giàu hóa đa dạng sinh học và đảm bảo chủ quyền sinh kế sinh thái văn hóa dựa trên kinh tế cộng đồng. Thông qua quá trình nghiên cứu, tư vấn góp ý kiến của Liên minh LISO, 17 Điều đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14. 
 
Lễ tổng kết và kí bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển giữa Sở Nông Lâm nghiệp Luang Prabang và CHESH Lào  (07/05/2019)
Ngày 22/4/2019, Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Luang Prabang (PAFO) phối hợp với Chương trình CHESH tại Lào / Trung tâm CHESH tổ chức lễ tổng kết các hoạt động hợp tác nghiên cứu và phát triển giai đoạn 2016-2018 và ký kết văn bản thỏa thuận cho giai đoạn tiếp theo.
 
 
Bản đồ điện tử chủ quyền sinh kế của bản Thapene tại Luang Prabang, CHDCND Lào (24/04/2017)
Bên cạnh bộ bản đồ giấy và qui chế cộng đồng trong quản lý đất rừng được công nhận bởi chính quyền và ban ngành địa phương tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào, chương trình còn triển khai hệ thống bản đồ điện tử để giúp cho quyền đất rừng và quá trình quản trị tài nguyên trong giai đoạn hậu giao đất giao rừng được minh bạch và hiệu quả hơn.
 
Bản đồ Chủ quyền Sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số hỗ trợ bởi Viện SPERI (20/12/2016)
Đất rừng truyền thống của cộng đồng là không gian để người dân thực hành và duy trì các giá trị tín ngưỡng thờ phụng các vị thần thiên nhiên thông qua các nghi lễ truyền thống. Trong suy nghĩ và hành động của người dân, đất rừng tâm linh cộng đồng mãi thuộc về họ bởi họ đã được trao truyền từ nhiều thế hệ trước.
 
Bài viết khác

Notice: Undefined variable: do_gzip_compress in /home/speriorg/domains/speri.org/public_html/endcms.php on line 5