SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL CO2 JUSTICE
  TRANG CHỦ  Chủ Quyền Sinh Kế
Đối tác
Ánh Sáng Của Nghị Định 80 Theo Góc Nhìn Của Viện Nghiên Cứu Sinh Thái Chính Sách Xã Hội
11/01/2023
 
1. Mẫu xây dựng dự án tại Phụ lục 1 Nghị định 80/2020/NĐ-CP là chuẩn. Theo mẫu này, mọi dự án khi xây dựng, trong khi thực hiện, và sau khi kết thúc sẽ đạt hiệu quả cao về năng lực cộng đồng, tính trách nhiệm của cộng đồng đối với tài nguyên thiên nhiên, tính đoàn kết xã hội trong chiến lược phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại hướng tới một quốc gia tăng trưởng xanh.

2. Mọi dự án cần phải được điền theo đúng mẫu xây dựng dự án tại Phụ lục 1 Nghị định 80.
Viện SPERI là Viện độc lập (Viện trực thuộc Luật KHCN. Bộ KHCN phê duyệt điều lệ của Viện và ra quyết định ban hành điều lệ Viện. Trên cơ sở đó, Bộ KHCN cấp giấy phép hoạt động KHCN). Viện SPERI được sáng lập bởi sự hợp tác KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp sinh thái giữa bà Trần Thị Lành (Hội đồng Viện : www.speri.org/http://ecofarmingschool.org/ và ông Geoff Lawton: www.pri.org/ https://www.permaculturenews.org/2008/03/17/permaculture-partner-program-in-vietnam). Chi tiết tại: http://speri.org/content/Nhan-su/Hoi-dong-Vien-170-178.html. Bộ chuyên trách theo đó, sẽ thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra thuận lợi và hiệu quả theo hồ sơ lý lịch nhân sự đồng sáng lập SPERI. Lý lịch tư pháp, tư cách công dân, chuyên ngành và những giá trị kinh tế, xã hội của các thành viên đồng sáng lập những Viện độc lập trực thuộc Luật KHCN, dưới Giấy phép Đăng ký của Bộ KHCN. Thủ tục Pháp lý của Viện SPERI được đăng tải minh bạch, théo đó, triết lý, định hướng phát triển của Viên qua giấy phép hoạt động KHCN được cập nhật, theo dõi và có ý kiến phản hồi ngay trên www.speri.org. Đại diện các Vụ chức năng trực thuộc các Bộ chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước, bám theo Phụ lục I của Nghị định 80 để kiểm tra tính hợp pháp của dự án hợp tác giữa Viện SEPRI và đối tác tài trợ nước ngoài. Đây là logic quản lý nhà nước đối với các tổ chức KHCN minh bạch, hiệu quả.

Tải xuống để xem chi tiết!
In bài viết Tải về Bookmark and Share Quay lại

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved