SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL CO2 JUSTICE
  TRANG CHỦ  Chủ Quyền Sinh Kế
Đối tác
Bản đồ điện tử chủ quyền sinh kế của bản Thapene tại Luang Prabang, CHDCND Lào
23/04/2017
 
Từ 2014 đến nay, chính quyền tỉnh và huyện Luang Prabang, Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Luang Prabang (PAFO), Phòng Nông Lâm nghiệp (DAFO) của huyện Xiêng Ngân, Luang Prabang và Mường Nan với sự tư vấn của Chương trình CHESH Lào / Viện SPERI đã phối kết hợp triển khai nghiên cứu và hỗ trợ quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững các dạng tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở tri thức bản địa và luật tục của các tộc người thuộc 7 bản thuộc lưu vực đầu nguồn Kuang Si và luật pháp của CHDCND Lào.

Hỗ trợ các cộng đồng khẳng định chủ quyền sinh kế của mình thông qua chương trình xác định, bản đồ hóa và công nhận địa giới truyền thống bản, địa giới các phân khu sinh kế-văn hóa, qui hoạch sử dụng đất dựa vào tri thức địa phương và củng cố hệ thống quản trị các bản đối với các dạng tài nguyên thiên nhiên thông qua qui chế cộng đồng dựa vào luật tục và luật pháp. Chương trình này được hỗ trợ bởi tổ chức CCFD-Pháp.

Bên cạnh bộ bản đồ giấy và qui chế cộng đồng trong quản lý đất rừng được công nhận bởi chính quyền và ban ngành địa phương, chương trình còn triển khai hệ thống bản đồ điện tử để giúp cho quyền đất rừng và quá trình quản trị tài nguyên trong giai đoạn hậu giao đất giao rừng được minh bạch và hiệu quả hơn.

Xin mời tham khảo bộ bản đồ điện tử chủ quyền đất rừng cộng đồng của bản Thapene dưới đây.Bản đồ điện tử này mô tả địa giới truyền thống và các loại địa hình, các dạng tài nguyên thiên nhiên và điều kiện văn hoá-xã hội và kinh tế của bản Thapene. Bản đồ được xây dựng trên cơ sở luật tục và qui hoạch truyền thống của bản Thapene, sự công nhận của chính quyền và ban ngành địa phương, sự thống nhất của các làng bản lân cận và các đơn vị đóng trên địa bàn của bản. Các dạng tài nguyên thiên nhiên trong bản đồ này được quản lý thông qua qui chế cộng đồng dựa vào luật tục và luật pháp của nhà nước Lào. Bản đồ này được hoàn thành vào tháng 12 năm 2016 trên cơ sở dữ liệu đo đạc trên thực địa bằng máy GPS bởi người dân, đặc biệt là đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng các tổ chức cộng đồng, cán bộ kỹ thuật Phòng Nông-Lâm nghiệp và Sở Nông-Lâm nghiệp tỉnh Luang Prabang, với sự tư vấn bởi Viện SPERI / CHESH Lào và hỗ trợ tài chính của Tổ chức CCFD-France. Bản đồ điện tử này được đưa lên Google Map tháng 12 năm 2016.

* Xem thêm bản đồ điện tử chủ quyền sinh kế của bản Khokmanh, tỉnh Luang Prabang, Lào.
In bài viết Bookmark and Share Quay lại

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved