SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Chủ Quyền Sinh Kế
Đối tác
Chủ Quyền Sinh KếViện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI) sử dụng thuật ngữ "Sinh kế" với sự tôn trọng các mục tiêu của các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa trong lưu vực sông Mekong trong chiến lược "Chủ quyền sinh kế ". Theo nguyện vọng của người dân bản địa và dân tộc thiểu số, Viện SPERI đã thực hành, hiểu và ứng dụng “Chủ quyền sinh kế” thông qua những kết quả đạt được của năm quyền sống, gồm:
  • Quyền đối với đất đai, rừng và nước (cơ bản)
  • Quyền được duy trì niềm tin, tín ngưỡng của chính mình (đặc thù)
  • Quyền được sống theo nền văn hóa của chính mình (thực hành)
  • Quyền được thực hành các kiến thức của chính mình và quyết định những gì để trồng, bắt đầu, sáng tạo và phát minh ra trên đất của chính mình (toàn diện)
  • Quyền đồng quản lý hoặc đồng quản trị tài nguyên thiên nhiên với cộng đồng xung quanh và chính quyền địa phương (chiến lược).

Khác với các thuật ngữ như "An ninh lương thực", "Chủ quyền lương thực", "Xóa đói giảm nghèo"," Canh tác hữu cơ" và "Nông nghiệp bền vững”, ‘Chủ quyền Sinh kế’ là khái niệm tương đối toàn diện bao gồm các yếu tố mang tính đạo đức và tinh thần cũng như vật chất. Năm quyền bao hàm trong ‘Chủ quyền sinh kế’ nên được lồng ghép với nhau để tăng cường tính chia sẻ trách nhiệm về đạo đức, môi trường và kinh tế. Với những gì đạt được trong ‘Chủ quyền sinh kế’, tất cả các sinh vật, con người và tự nhiên sẽ sống trong sự hòa hợp, hưởng hòa bình, an ninh, tình bạn, hạnh phúc và phúc lợi, cũng như tương tác lẫn nhau trong quá trình tự quyết.
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved