SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   Vùng Hoạt Động  Ban thư kí MECO-ECOTRA
Vùng Hoạt Động
Lưu vực Mêkông
Việt nam
Lào
Ban thư kí MECO-ECOTRA
Đối tác
Ban thư kí MECO-ECOTRA
Vàng Sín Mìn

 
Quê quán: Xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Dân tộc: H'mông

Năm sinh: 01/02/1984

Chuyên môn: Công nhân kỹ thuật lâm sinh tổng hợp

Quan tâm: Bản sắc văn hoá của người H'mông trong quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hướng tới canh tác bền vững đất và các sản phẩm sinh thái.

Vị trí: Trưởng ban Thư kí trẻ MECO-ECOTRA

Email: vsmin@speri.org

Skype: vangmin.speri
 
Lộc Văn Vìn 
Quê quán: Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Dân tộc: Sán Dìu

Năm sinh: 17/07/1988

Chuyên môn: Nông nghiệp sinh thái

Quan tâm: Bản sắc văn hoá trong quản trị cộng đồng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của các tộc người thiểu số lưu vực sông Mêkông.

Vị trí: Thư ký Ban Thư kí trẻ MECO-ECOTRA

Email: lvvin@speri.org

Skype: lvvin.speri
 
 
Bun Liêng
 
Quê quán: Bản Nậm Kha, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào

Dân tộc: Khơ Mú

Chuyên môn: Nông nghiệp sinh thái

Quan tâm: Trồng và chăm sóc cây ăn quả, thiết kế xây dựng và phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái tại gia đình.

Vị trí: Thành viên Ban Thư kí trẻ MECO-ECOTRA

Email: bunlieng@speri.org
 
Bun Hương
Quê quán: Bản Nậm Kha, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào

Dân tộc: Khơ Mú

Chuyên môn: Nông nghiệp sinh thái

Quan tâm: Xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái tại gia đình

Vị trí: Thành viên Ban Thư kí trẻ MECO-ECOTRA
 
Mirriam van Muijlwijk 
Quê quán: Rooimond 9, 419BS Buurmalsen, Hà Lan

Dân tộc: Hà Lan

Năm sinh: 29/10/1991

Chuyên môn: Bẳng cử nhân về phát triển quốc tế tại Khoa Phát triển kinh tế vùng nông thôn, Trường ĐH Wageningen, Hà Lan

Quan tâm: Khâu nối với các nông dân sinh thái ở lưu vực sông Mêkông; thực hành đào tạo cho các nông dân sinh thái trẻ; kinh tế bền vững của nông nghiệp sinh thái, thực hành ứng dụng nguyên tắc và lý thuyết nông nghiệp bền vững và nông nghiệp sinh thái.

Vị trí: Ttrợ lý và hỗ trợ Ban Thư kí trẻ MECO-ECOTRA

Email: mirriam.vanmuijlwijk@gmail.com

Skype: mirriam.vanmuijlwijk
 
Chindanai Jowalu (Oshi)

 
Quê quán: Bản Nongtao 64 Moo 4 Maewin, Maewang, tỉnh Chiang Mai, Thái Lan

Dân tộc: Karen

Năm sinh: 08/07/1984

Chuyên môn: Tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Dharmajasuka Chiang Mai

Quan tâm: Tiếp tục thực hành và phát triển các kỹ năng để làm việc và thiết lập được những nhu cầu tất yếu cho riêng bản thân; sự tự do và làm chủ chính mình; kết nối bạn bè, chăm sóc sức khoẻ thông qua việc ăn uống thực phẩm sạch tại địa phương; an toàn thực phẩm và sự tự do của cộng đồng; duy trì và phát triển nguồn giống bản địa và bản sắc văn hoá cho thế hệ mai sau.

Vị trí: Phó ban Thư kí trẻ MECO-ECOTRA

Email: oshijo@gmail.com
 
Anong Soukphaphone


 
Quê quán: Bản Đen Sa Vang, huyện Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào

Dân tộc: Khơ Mú

Năm sinh: 07/08/1992

Chuyên môn: Nông nghiệp sinh thái

Quan tâm: Nông nghiệp sinh thái (thiết kế hệ thống, đa dạng cây trồng và vật nuôi); phát triển một mô hình nông nghiệp sinh thái tại gia đình và cộng đồng; thuốc nam truyền thống trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Vị trí: Thành viên Ban Thư kí trẻ MECO-ECOTRA

Email: anong@speri.org

Skype: anong.speri
 
In   Bookmark and Share   Quay lại

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved