SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   Vùng Hoạt Động  Lưu vực Mêkông
Vùng Hoạt Động
Lưu vực Mêkông
Việt nam
Lào
Ban thư kí MECO-ECOTRA
Đối tác
Lưu vực Mêkông

Từ năm 1994 đến nay, Trung tâm TEW, Trung tâm CHESH và Trung tâm CIRD, tiền thân của Viện SPERI đã triển khai các hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ phát triển các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao tại Việt Nam và Lào; đồng thời thúc đẩy liên kết với các mạng lưới người dân, tổ chức xã hội dân sự, nghiên cứu và giáo dục tại các trong vùng Mêkông như Cambodia, Thái Lan, Myanmar để hình thành và phát triển Mạng lưới Cộng đồng Dân tộc Thiểu số lưu vực Mêkông và Chiến lược Công bằng Thương mại Sinh thái (MECO-ECOTRA).

>>VIỆT NAM

>>LÀO
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved