SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL CO2 JUSTICE
  TRANG CHỦ  Nhân sự  Hội đồng Viện
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
Nhân sự
Đối tác
  Hội đồng Viện  
Chức năng của Hội đồng Liên minh LISO gồm: (1) Định hướng chiến lược phát triển của Liên minh LISO; (2) Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban Thẩm định Độc lập thuộc Liên minh LISO; (3) Quyết định các vấn đề tách, nhập, giải thể và phê duyệt các kế hoạch hoạt động và tài chính hàng năm của các Chương trình thuộc Liên minh LISO.

Qui chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh LISO
Tải về xem chi tiết. 

Chủ tịch Hội đồng Viện

Bà Trần Thị Lành

 
Là người sáng lập Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI). Bà là một nhà Sinh thái Nhân văn với hơn 20 năm kinh nghiệm tiếp cận nghiên cứu, ứng dụng và phát triển xã hội dân sự truyền thống thuộc cộng đồng các dân tộc thiểu số lưu vực Mekong; chuyên sâu về Luật tục trong quản trị cộng đồng và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
 
Email: ttlanh@speri.org, lanh@waikato.ac.nz


 

Thành viên Hội đồng Viện

Ông Geoff Lawton

 
Là Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu permaculture (PRI) - Úc. Ông là  người kế cận của Ông Bill Morison, người sáng lập permaculture tại Úc. Permaculture hướng tới một nền nông nghiệp ổn định và đạo đức trong mối tương tác giữa con người với thiên nhiên. Năm 1985, ông bắt đầu hành đạo Permaculture với tất cả niềm đam mê theo đuổi sự nghiệp, ông  đã lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm của mình tới hàng ngàn học trò  thuộc hơn 30 quốc gia khác nhau trên các châu lục. Năm 2005, ông gặp và bắt đầu hợp tác với bà Trần Thị Lành - người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn Vùng cao  lưu vực Mekong (CHESH) và  học trò của Bà -  ông Dương Quảng Châu để cùng sáng lập Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI). Giấc mơ của ông là thúc đẩy và nhân rộng gia đình permacultue trên khắp thế giới. Ông Geoff Lawton là một trong những người có uy tín tầm cỡ thế giới trong tư vấn, thiết kế và giảng dạy permaculture. Tham khảo thông tin tại http://permaculture.org.au/
 


In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved