SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Nhân sự  Ban Giám đốc
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
Nhân sự
Đối tác
  Ban Giám đốc  
Viện trưởng là người điều hành cao nhất của Viện, chịu trách nhiệm về hoạt động của Viện trước pháp luật và Hội đồng Viện; tuân thủ các qui định của Luật Khoa học Công nghệ, Luật Báo chí, Luật xuất bản và các qui định pháp luật lien quan. Viện trưởng và Phó Viện trưởng do Hội đồng Viện bổ nhiệm và miễn nhiệm.
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved