SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Tổ chức  Lịch sử
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
Nhân sự
Đối tác
  Lịch sử  
 
Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI) ra đời ngày 5 tháng 6 năm 2006 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Phụ nữ Dân tộc (TEW, 1994), Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn Vùng cao (CHESH, 1999) và Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD, 2000).
 
Mạng lưới Nông dân Nòng cốt Quốc gia (NKFN) của các cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia vào quá trình xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng với TEW/CHESH/CIRD trong suốt gần 20 năm qua nay phát triển thành những tổ chức cộng đồng (CBOs). Các tổ chức này có đủ năng lực triển khai, điều phối, giám sát và đánh giá các hoạt động xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng trên cơ sở lồng ghép giữa hệ thống thiết chế truyền thống và chính thống tại các địa phương.  Hơn nữa, kết quả và sáng kiến của mạng lưới các tổ chức cộng đồng này được mở rộng và trở thành Mạng lưới Cộng đồng dân tộc Lưu vực MêKông và Chiến lược Thương mại Sinh thái (MECO-ECOTRA).

Hợp nhất TEW/CHESH/CIRD thành SPERI là tiến trình cải tổ chiến lược trong sứ mệnh phát triển tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng chuyên sâu của MECO-ECOTRA. Thay vì triển khai các hoạt động xóa đói giảm nghèo tại các cộng đồng, SPERI đóng vai trò nghiên cứu, kết nối và tư vấn phát triển cho MECO-ECOTRA trước những thách thức tiềm ẩn của nền kinh tế thị trường.

Trên cơ sở những thành quả, kiến nghị, thách thức và sáng kiến MECO-ECOTRA, SPERI triển khai các nghiên cứu, phân tích và phản biện chính sách, tư vấn phát triển nguồn vốn xã hội thông qua thúc đẩy chiến lược đào tạo đội ngũ lãnh đạo trẻ cộng đồng người bản địa (YIELDs) tại các Trường Đào tạo Thực hành Nông dân Sinh thái (FFSs).
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved