SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   Nam Bac  Nghiên cứu điểm
Vùng Hoạt Động
Lưu vực Mêkông
Việt nam
Lào
Ban thư kí MECO-ECOTRA
Đối tác
Bản Nam Kha
24/12/2012
 
Nghiên cứu điểm
CHESH Lào (CHESH) - Tổ chức tiền thân của SPERI bắt đầu triển khai hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ phát triển tại cộng đồng người Khơ Mú bản Nậm Kha, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luang Prabang

Thời gian: Từ năm 2002 đến nay

Mối quan tâm: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng, canh tác nông nghiệp bền vững, tri thức thuốc nam trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mạng lưới các nhóm cùng sở thích (thuốc nam, tiết kiệm-tín dụng, chăn nuôi-thú y, thổ cẩm), tạo quyền cho phụ nữ và thanh niên.

Các nghiên cứu điểm tại bản Nậm Kha được hỗ trợ bởi ICCO - Hà Lan.
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Nghiên cứu điểm khác
Bản Peen
Bản Xiangda

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội