SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   Nam Bac  Nghiên cứu điểm
Vùng Hoạt Động
Lưu vực Mêkông
Việt nam
Lào
Ban thư kí MECO-ECOTRA
Đối tác
Bản Xiangda
24/12/2012
 
Nghiên cứu điểm

Chương trình CHESH Lào (CHESH) - Tổ chức tiền thân của Viện SPERI tổ chức triển khai các nghiên cứu điểm phát triển tại cộng đồng người Lào Lùm bản Xiêng Đa, huyện Nậm Bạc.

Thời gian: Từ cuối năm 1999 đến nay

Mối quan tâm: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quản trị cộng đồng, phát triển tổ chức cộng đồng thông qua mạng lưới các nhóm cùng sở thích (làm vườn, chăn nuôi, tiết kiệm-tín dụng, thuốc nam, thổ cẩm...), duy trì và phát huy tri thức bản địa về thuốc nam và thổ cẩm, nông nghiệp sinh thái, phát triển cộng đồng.

Các nghiên cứu điểm tại bản Xiêng Đa được hỗ trợ bởi ICCO - Hà Lan.

In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Nghiên cứu điểm khác
Bản Peen
Bản Nam Kha

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội