SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL CO2 JUSTICE
  TRANG CHỦ  
Đối tác
Hệ thống cảnh báo
27/05/2021
 
Mục đích
             
Hệ thống cảnh báo là công cụ nhằm thúc đẩy trách nhiệm phát hiện và báo cáo kịp thời những hành vi không tuân thủ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức trong công việc của Viện SPERI, có nguy cơ ảnh hưởng tới triết lý Phụng dưỡng Thiên nhiên, các giá trị và truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số, cũng như hình ảnh và uy tín của Viện SPERI và cộng đồng.  
 
Hệ thống cảnh báo này nhằm tăng cường cam kết của Ban Lãnh đạo và nhân viên Viện SPERI trong việc duy trì triết lý, giá trị và nguyên tắc hành động của Viện.
 
Hệ thống cảnh báo này tạo cơ hội để Viện SPERI không ngừng hoàn thiện cơ chế quản trị ở cấp độ dự án, chương trình, tổ chức, thể chế.
 
Hệ thống cảnh báo cho phép:
 
  • Báo cáo các hành vi vi phạm Quy tắc Ứng xử và Đạo đức, có nguy cơ ảnh ưởng  tới triết lý thực hành Phụng dưỡng Thiên nhiên, tổn thương tới chuẩn mực giá trị văn hóa truyền thống và tính trung thực trong công việc hàng ngày diễn ra tại cộng đồng và Viện SPERI.
  • Báo cáo các hành vi thiếu trung thực, tham nhũng, lạm dụng chức quyền gây nên hậu quả phân biệt đối xử, phân biệt giới tính, quấy rối, bỏ mặc, lừa đảo và các hành vi sai trái khác đã được qui định tại Điều lệ và qui chế của Viện SPERI.
  • Tư vấn và giải thích các câu hỏi liên quan đến cách hiểu và áp dụng Quy tắc Ứng xử và Đạo đức trong công việc của Viện SPERI.
 
Đối tượng tham gia Hệ thống cảnh báo
 
  • Tất cả các thành viên của Viện SPERI bao gồm: thành viên Hội đồng Viện, Ban Lãnh đạo, nhân viên chính nhiệm, nhân viên kiêm nhiệm, lao động thời vụ, mạng lưới nông dân sinh thái trẻ YIELDS – AGREE, nông dân nòng cốt, tình nguyện viên, thực tập sinh, chuyên gia, tư vấn viên và những người đang làm việc hoặc đại diện cho Viện SPERI;

In bài viết Tải về Bookmark and Share Quay lại

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved