SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Chủ Quyền Sinh Kế
Đối tác
Bản đồ Chủ quyền Sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số hỗ trợ bởi Viện SPERI
20/12/2016
 
Đất rừng truyền thống của cộng đồng là không gian để người dân thực hành và duy trì các giá trị tín ngưỡng thờ phụng các vị thần thiên nhiên thông qua các nghi lễ truyền thống. Trong suy nghĩ và hành động của người dân, đất rừng tâm linh cộng đồng mãi thuộc về họ bởi họ đã được trao truyền từ nhiều thế hệ trước. Việc quản lý và bảo vệ đất rừng gắn chặt với tập quán truyền thống và nguồn tri thức của cộng đồng, với vai trò đi tiên phong của các già làng, những người đứng đầu các dòng họ, và những người có uy tín trong cộng đồng - họ vẫn đang ngày đêm tự nguyện, chủ động, và có trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng.

Ngoài mục đích tâm linh, đất rừng cộng đồng còn là nơi cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đảm bảo các hoạt động sinh kế của các hộ gia đình trong cộng đồng: sản xuất, trồng trọt, làm nhà, lấy củi, thuốc nam và các sản phẩm khác từ rừng.

Từ đầu những năm 90 đến nay các tổ chức tiền thân của Viện SPERI (Trung tâm TEW, Trung tâm CIRD, Trung tâm CHESH) và Viện SPERI đã phối hợp với các thành viên Liên minh LISO, đối tác chính quyền và cơ quan ban ngành địa phương tổ chức nhiều nghiên cứu và hỗ trợ khẳng định quyền đất rừng truyền thống của cộng đồng và hộ gia đình người dân tộc thiểu số ở một số tỉnh ở Việt Nam và Lào. Chi tiết xin tham khảo trong bản đồ Chủ quyền sinh kế dưới đây.

In bài viết Bookmark and Share Quay lại

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved