SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL CO2 JUSTICE
  TRANG CHỦ  Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
Đối tác
Đất rừng tâm linh cộng đồng - Quí II năm 2014
03/06/2014
 
Số thứ hai của tờ tin nội bộ: Đất rừng Tâm linh Cộng đồng là các thông tin, phát hiện từ những nghiên cứu điểm được triển khai bởi Liên minh Chủ quyền Sinh kế (LISO) liên quan tới luật tục của một số cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao tại Việt Nam trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản trị cộng đồng. Các bài viết trong số này chủ yếu trình bày về luật tục và quản trị đất rừng tâm linh: cách hiểu và thực tiễn.

In bài viết Bookmark and Share Quay lại

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved