SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   Việt nam  Miền Trung
Vùng Hoạt Động
Lưu vực Mêkông
Việt nam
Lào
Ban thư kí MECO-ECOTRA
Đối tác
Hà Tĩnh
06/03/2009
 


Nghiên cứu điểm
Vùng Thực hành sinh thái nhân văn (HEPA), Trường đào tạo thực hành nông dân sinh thái (FFS), Hợp tác xã Lâm nghiệp Trường Sơn, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn.

Thời gian: Từ năm 2003 đến nay

Mối quan tâm: Bảo tồn sinh thái-nhân văn, nông nghiệp sinh thái, qui hoạch sử dụng đất dốc, quyền của người dân và cộng đồng đối với đất và rừng, cứu trợ khẩn cấp sau bão lũ, tạo quyền cho thanh niên dân tộc thiểu số lưu vực Mekong, rừng cộng đồng.

Các nghiên cứu điểm tại Hà Tĩnh được hỗ trợ bởi tổ chức ICCO - Hà Lan, Bánh mì cho Thế giới (Brot) - Đức.
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Vùng khác
Nghệ An
Quảng Bình

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved