SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   Việt nam  Miền Trung
Vùng Hoạt Động
Lưu vực Mêkông
Việt nam
Lào
Ban thư kí MECO-ECOTRA
Đối tác
Quảng Bình
06/03/2009
 


Nghiên cứu điểm

Mạng lưới người Mã Liềng Kinh xã Lâm Hóa và Thanh Hóa, người Kinh ở xã Hóa Sơn, Hóa Phúc, Ngư Hóa, Cao Quảng, Kim Hóa huyện Tuyên Hóa, người Khùa, Rục, Sách và Kinh tại xã Dân Hóa, Thượng Hóa huyện Minh Hóa, người Kinh ở xã Lâm Trạch, Xuân Trạch, và Arem, Ma Coong tại xã Thượng Trạch huyện Bố Trạch.

Thời gian

- Từ năm 1997 đến 1999: Các hoạt động tại Quảng Bình được thực hiện bởi Văn phòng thực địa Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) thuộc Trung tâm TEW (Tổ chức tiền thân của SPERI).

- Năm 2000: Văn phòng CIRD trở thành Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) đăng ký hoạt động dưới Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA).

- Từ 2000 đến 2011: Các hoạt động vùng Quảng Bình của CIRD nằm trong định hướng của MECO-ECOTRA và liên minh với SPERI.

Mối quan tâm

Mạng lưới nông dân nòng cốt, nhóm cùng sở thích, tổ chức cộng đồng, tri thức bản địa trong canh tác nông nghiệp, chăn nuôi thú ý, quyền đất rừng, an toàn sinh kế, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Các nghiên cứu điểm tại Quảng Bình được hỗ trợ bởi Tổ chức ICCO - Hà Lan.
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Vùng khác
Nghệ An
Hà Tĩnh

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved