SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL CO2 JUSTICE
  TRANG CHỦ   Vật linh giáo  Bài viết
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
Tổng quan
Vật linh giáo
Đất rừng thiêng
Lễ hội
Đối tác
Tăng cường đoàn kết dân tộc thông qua khôi phục ngôi chùa cổ của người Lào Lùm - Xiêng Đa
30/12/2010
 
 
Tham quan trao đổi kinh nghiệm của các già làng, người có uy tín là môi trường thuận lợi để giúp người dân tự nhận dạng ra những điểm mạnh, thách thức và sáng kiến trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của cộng đồng.
 
Khôi phục nhà văn hóa cộng đồng chính là giải pháp. Đây là không gian để người dân trong bản thể hiện tâm tư, nguyện vọng của mình, và cũng là nơi để những người chủ chốt tập hợp những sáng kiến và đóng góp tự nguyện trong các hoạt động chung của toàn cộng đồng.
 
Sáng kiến trong việc hình thành các nhóm sở thích như thổ cẩm truyền thống, trột trọt-chặn nuôi, nhóm nhạc truyền thống, tín dụng-tiết kiệm, và giữ gìn vệ sinh môi trường chính là đầu ra của nhà văn hóa cộng đồng. Lúc này, sự tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng, giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau không chỉ dừng lại những người chủ chốt, có uy tín mà là những người có các mối quan tâm, sở thích khác nhau. Tính tự nguyện giúp đỡ nhau giữa các hộ gia đình trong bản được tăng lên.
 
Khi năng lực và nhận thức được tăng lên, thành viên trong các nhóm cùng sở thích lại có nhu cầu mới - đó là củng cố niềm tin và tín ngưỡng của người dân đối với Phật. Khôi phục ngôi chùa cổ đã bị tàn phá hơn 20 năm là giải pháp. Tuy nhiên, việc khôi phục ngôi chùa không chỉ dừng lại ở sự đóng góp tự nguyện của các gia đình trong bản, hơn nữa là con cháu của Xiêng Đa ở khắp nơi như trong huyện Nậm Bạc, TP.Luang Prabang và các tỉnh khác thông qua việc tổ chức các lễ hội truyền thống.
 
 
Với sự tư vấn của những nhà sư có uy tín trong huyện Nậm Bạc và TP.Luang Prabang, người dân trong cộng đồng, với sự đóng góp tự nguyện của con em Xiêng Đa làm việc tại các thành phố lớn, tiếp tục khôi phục lại bức tượng Phật cổ và Rồng thần dưới gốc ‘Tốn Phù’ và nơi tu hành cầu nguyện hàng ngày của các Nhà sư.
 
Thông qua việc cầu nguyện ‘Tốn Phù, niềm tin và tín ngưỡng của người Lào Lùm bản Xiêng Đa đối với các thần thiên nhiên ngày càng được củng cố. Cộng đồng tiếp tục có nhu cầu trong việc kết nối thần ‘Tốn Phù’ trong việc quản lý, bảo vệ bền vững những cánh rừng đầu nguồn thông qua lễ hội ‘Buột Tốn May’ và ‘Xụt Tốn May’ với sự tham gia của các dân tộc, các cơ quan, tổ chức chính quyền trong vùng cũng như các vị sư có uy tín toàn tỉnh Luang Prabang.
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Đất rừng tâm linh cộng đồng - Quí II năm 2014
Đất và bản sắc của Sinh tồn

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved