SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Dòng Sông Dân Sự
Dòng Sông Dân Sự
Tổng quan
Diễn đàn
Câu chuyện
Đối tác
Dòng Sông Dân SựSPERI hành động nhằm hỗ phát triển nền tảng cơ sở cho việc phát triển thể chế và tổ chức của xã hội dân sự truyền thống liên quốc gia, lãnh thổ, xã hội và thể chế chính trị. Kết quả là Mạng lưới Cộng đồng Dân tộc thiểu số và Chiến lược Công bằng Thương mại Lưu vực Mekong (MECO-ECOTRA) được hình thành.
 
MECO-ECOTRA hoạt động tập trung đối với 6 chủ đề chính, bao gồm: 1) Luật tục trong Quản trị cộng đồng và Quản lý các dạng TNTN, 2) Sở hữu Cộng đồng đối với Rừng tâm linh và Đa dạng Văn hóa Sinh học, 3) Tri thức Nông nghiệp sinh thái qui hoạch sử dụng đất bền vững và an toàn sinh kế, 4) Tri thức thuốc nam trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo tồn đa dạng sinh học, 5) Tri thức của Phụ nữ trong Nhuộm màu tự nhiên và thêu dệt sản phẩm thổ cẩm, 6) Trường thực hành nông dân (FFS) trên cơ sở ‘dạy thông qua học, học thông qua làm' trong tiến trình Dân chủ và Phân quyền.
 
Sáu chủ đề hoạt động của MECO-ECOTRA được lồng ghép tương tác với nhau để giúp cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa đạt được Chủ quyền sinh kế thông qua 5 quyền cơ bản, gồm: 1) Quyền tiếp cận công sản đất, rừng, nước và không khí (cơ bản); 2) Quyền nuôi dưỡng và thể hiện tín ngưỡng thờ phụng thiên nhiên (đặc thù); 3) Quyền thể hiện tri thức, phong tục tập quán và  lối sống theo bản sắc văn hóa  (thực hành); 4) Quyền được chủ động, sáng tạo để quyết định phuơng thức  canh tác theo giá trị riêng của cộng đồng (tổng thể); và 5) Quyền đồng quản trị tài nguyên thiên nhiên cùng với các Cộng đồng lân cận, Chính quyền địa phương hoặc Công ty có ý đồ chiếm dụng tài nguyên của Cộng đồng (chiến lược).
 
MECO-ECOTRA là nguồn cho ‘dòng sông’ của xã hội dân sự truyền thống chảy một cách hài hòa giữa hệ thống chính thống và doanh nghiệp nhằm cân bằng các lợi ích công và tư, nuôi dưỡng cả hai với định hướng tầm nhìn chiến lược và thực tiễn thông qua các giải pháp cùng có lợi cho sự phát triển toàn diện.
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved