SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Sinh Thái Nhân văn Sinh học
Đối tác
Sinh Thái Nhân văn Sinh họcNền tảng lý luận cho các hành động của Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI) là lý thuyết Sinh thái Nhân văn Sinh học (BHE). Đây là lý thuyết thể hiện tính đa dạng và bản địa, được hình thành trên cơ sở sự phụng dưỡng thiên nhiên và các giá trị tư tưởng của người dân bản địa. Trung tâm của lý thuyết này đó là đặc điểm sinh học của các hệ sinh thái đóng vai trò chính trong việc hình thành các mối quan hệ văn hóa và xã hội của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa. Bản chất đa dạng và phức tạp của các hệ thống sinh thái; từ đó hình thành nên một môi trường nuôi dưỡng để các cộng đồng dân tộc thiểu số phát triển các giá trị cốt lõi của họ, cũng như duy trì một xã hội lâu dài và bền vững. Triết lý cho rằng niềm tin và giá trị của cộng đồng đối với thiên nhiên như là những yếu tố quyết định cho các hoạt động thể chế và hành vi hàng ngày của mọi thành viên trong cộng đồng. BHE được giải thích với ẩn dụ như là một tế bào sinh học, qua đó nhân tế bào quyết định cấu trúc cũng như các chức năng khác của tế bào.


Sinh vật trung tâm của Hệ sinh thái và Nhân giá trị của Hệ nhân văn tương tác hài hòa với nhau theo tính chất bản năng mà Mẹ Thiên nhiên đã cấu thành.

BHE là khung hướng dẫn lý thuyết trong quá trình làm việc với người bản địa, giúp giảm nghèo cấu trúc và phát triển cộng đồng trên cơ sở các hệ thống niềm tin bản địa và tôn trọng cấu trúc cộng đồng truyền thống. BHE cũng cố gắng để hiểu và ghi lại tập quán truyền thống sử dụng đất và quản lý tài nguyên thiên nhiên của các cộng đồng bản địa.
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved