Quy tắc ứng xử và đạo đức trong công việc (27/05/2021)
Quy tắc Ứng xử và Đạo đức này quy định các chuẩn mực ứng xử dành cho tất cả các thành viên của Viện SPERI bao gồm: thành viên Hội đồng Viện, Ban Lãnh đạo, nhân viên chính nhiệm, nhân viên kiêm nhiệm, lao động thời vụ, mạng lưới nông dân sinh thái trẻ YIELDS – AGREE, nông dân nòng cốt, tình nguyện viên, thực tập sinh, chuyên gia, tư vấn viên và những người đang làm việc hoặc đại diện cho Viện SPERI.
 
Hiểu và thực hành nông nghiệp sinh thái cùng các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa vùng Mekong (07/11/2019)
Nông nghiệp Sinh thái (NNST) là một thuật ngữ bao hàm hai khái niệm Canh tác nông nghiệp và Sinh thái. NNST chú trọng thúc đẩy giá trị của sự thanh thản cộng đồng hơn giá trị của sản xuất cộng đồng.
 
Vinh danh công nhận nguồn gốc rừng mưa nhiệt đới đối với các sản phẩm sinh thái bản địa của Lóng Lăn (23/03/2017)
Việc công nhận cuộc sống nương tựa tự nhiên của Lóng Lăn là một sự khuyến khích và công nhận cho những cá nhân, tập thể và cộng đồng đã và đang lắng nghe âm và suy nghĩ của tự nhiên, cảm nhận và đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của tự nhiên, từ đó có được vốn tri thức, vốn văn hóa, vốn sinh thái và vốn kinh tế từ đó đồng hành một cách hòa bình với thế giới tự nhiên. 
 
Nông dân Nòng cốt-Già Làng-Thầy thuốc nam-Doanh Nhân Cộng đồng Vừ Lao Lềnh (22/12/2016)
Nông dân nòng cốt-Già làng-Doanh nhân Cồng đồng Vừ Lao Lềnh đã và đang tự chủ trên con đường thứ ba-con đường cộng đồng. Đó là chia sẻ cùng nhau giữa các dân tộc, cùng nhau tìm giải pháp để tiếp tục đào tạo các cháu trong cộng đồng thông qua các vườn thuốc gia đình, vườn thuốc cộng đồng tại các bản làng.
 
Qui trình sinh thái nhân văn cây Hồ Tiêu vườn nhà bác Hoàng Văn Phước, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình (11/10/2016)
Bài viết này là tư liệu hóa quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc cây Hồ tiêu sinh thái của người nông dân sinh thái Hoàng Văn Phước tại xã Lâm Trạch, Hhuyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tài liệu là một phần của giáo trình về hệ thống phương thức canh tác sinh thái nuôi dưỡng cây Hồ Tiêu sinh thái cho những người sản xuất và người dùng tiêu có đạo đức, biết ơn thiên nhiên và mong muốn phụng dưỡng thiên nhiên.
 
Tiền tệ hóa tự do, sáng tạo và tự chủ kiểu Tây (01/07/2014)
Sau đại chiến thế giới thứ hai, Anh, Pháp và Nhật kiệt quệ. Mỹ lúc này ở thế thượng phong, và mỉm cười trước sự thất thểu của đối thủ đáng gườm đang lâm vào thế vận xế chiều, đã đồng thanh tuyên kết “Phát triển kinh tế” bắt đầu từ những năm 1950s.
 
Bài viết khác