SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  BÀI VIẾT
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
  Chi tiết bài viết  
Giới thiệu về Sinh thái nhân văn và nghiên cứu Thực vật học dân tộc
Ngày xuất bản: 2013
Số trang: 3
Nhà xuất bản: www.speri.org
Từ khóa: Sinh thái nhân văn, Thực vật học dân tộc, SPERI, MECO-ECOTRA, thầy thuốc nam, đa dạng sinh học, dân tộc bản địa, HEPA, Sinh thái nhân văn sinh học
Tải xuống:
Tóm tắt:
Nghiên cứu Thực vật học dân tộc Sinh thái nhân văn bám theo các hoạt động có từ nhiều năm nay của Viện SPERI và mạng lưới MECO-ECOTRA trong việc hỗ trợ trao quyền và thúc đẩy các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa bảo tồn và gìn giữ đa dạng sinh học.

Nghiên cứu Thực vật học dân tộc Sinh thái nhân văn nhằm giúp đỡ để gặt hái những mục tiêu bằng cách cẩn thận quan sát mối quan hệ giữa những chuyên gia người bản địa (các thành viên của cộng đồng dân tộc thiểu số chẳng hạn thầy thuốc nam, người thu hái sản phẩm rừng và nông dân) và những loài thực vật họ sử dụng. Những kết quả của nghiên cứu này được sử dụng để tạo ra những sản phẩm hữu dụng cho việc phục vụ nhu cầu của các cộng đồng, MECO-ECOTRA và SPERI.
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội