SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  BÀI VIẾT
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
  Chi tiết bài viết  
Phục hồi loài cây bản địa có giá trị vì mục tiêu sinh thái, xã hội và sinh kế bền vững tại các cộng đồng địa phương
Ngày xuất bản: 30.9.2016
Số trang: 23
Nhà xuất bản:
Từ khóa: Cây bản địa, vườn ươm cây bản địa, tri thức địa phương, nông nghiệp sinh thái, sinh kế, tri thức bản địa, chủ quyền sinh kế
Tải xuống:
Tóm tắt:
Vườn ươm có vai trò quan trọng trong thử nghiệm và nhân giống các loài cây bản địa để làm giàu và phục hồi rừng hỗn loài. Để thực hiện mục tiêu này, vườn ươm tại Khu Thực Hành Sinh Thái Nhân Văn (HEPA) đã được thiết lập và vận hành trong nhiều năm nay. Trong quá trình thực hành và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia địa phương, các bài học và kinh nghiệm thực tiễn về gieo ươm các loài cây bản địa đã được các cán bộ HEPA ghi chép cẩn thận để đúc kết thành tài liệu này.
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved