SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  BÀI VIẾT
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
  Chi tiết bài viết  
Quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày xuất bản: 9/2016
Số trang: 27
Nhà xuất bản:
Từ khóa: Đất-rừng cộng đồng, quản trị đất rừng, Luật lâm nghiệp, Sơn Lĩnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Luật tục, Hương Ước
Tải xuống:
Tóm tắt:
Nghiên cứu trường hợp này được tiến hành tại 7 thôn dân tộc Kinh có rừng cộng đồng thôn tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Có 41 người tham gia phỏng vấn sâu, cung cấp thông tin cho các bảng hỏi bán cấu trúc với nội dung trọng tâm là cách hiểu về rừng cộng đồng, đánh giá hiệu quả và mô tả cơ chế quản lý rừng cộng đồng. Xã Sơn Lĩnh hội tụ được nhiều thuận lợi để giữ và phát triển rừng chung: đã có các khu rừng đầu nguồn được tập thể sử dụng ổn định từ lâu, trong khi ít có các tác động từ lâm trường hoặc các chủ thể bên ngoài; người dân có nhận thức tốt về ý nghĩa của rừng, có ý thức, đồng thuận cao để giữ rừng chung; tầm nhìn và quyết tâm của chính quyền huyện, xã khi quy hoạch và giao đất cho cộng đồng thôn. Xã Sơn Lĩnh có mô hình quản lý bảo vệ rừng tốt, với vai trò đáng kể của người thầu đập nước kiêm bảo vệ rừng đầu nguồn, cùng với việc vận dụng quy ước thôn bản kết hợp với các quy định bảo vệ rừng của Nhà nước. Mặc dù rừng đầu nguồn cho khoản thu trực tiếp không lớn, nhưng lại cho nguồn thu gián tiếp to lớn khi giữ nguồn nước ổn định để tưới ruộng lúa, cung cấp thức ăn cho gia súc, và chống xói lở đất, lũ lụt.

Nghiên cứu phát hiện một vấn đề có thể xảy ra trong tương lai, đó là sự lệch pha giữa hình thức ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là ‘bìa đỏ’ của cộng đồng thôn), trong khi thực tế có nhiều mối liên kết đa dạng nhưng không phải là tập thể toàn thôn bản sử dụng mảnh đất được ghi trên ‘bìa đỏ’. Vì vậy việc sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng cần có các quy định công nhận các hình thức liên kết tự nguyện, các tổ hợp tác, dòng họ hoặc điểm dân cư là những hình thức cụ thể của cộng đồng dân cư thôn, giúp cho việc vận dụng luật, giao đất, giao rừng cho cộng đồng thuận lợi và có hiệu quả lâu dài.
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội