SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  BÀI VIẾT
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
  Chi tiết bài viết  
Tăng cường tính tự chủ của người nông dân thông qua canh tác nông-lâm nghiệp sinh thái
Ngày xuất bản: 31/12/2019
Số trang: 10
Nhà xuất bản:
Từ khóa: Nông nghiệp sinh thái, làm giàu rừng, vườn ươm cây bản địa, Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình, SODI, SPERI, CENDI
Tải xuống:
Tóm tắt:
Sáng kiến này được triển khai bởi CENDI / SPERI và hỗ trợ tài chính từ tổ chức SODI-Đức với mục tiêu tổng thể nhằm góp phần đảm bảo an toàn sinh kế cho người nông dân bao gồm người dân tộc thiểu số vùng cao của Việt Nam. Giai đoạn từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019 dự án được triển khai thí điểm tại thôn Tân Tiến và Vĩnh Xuân thuộc xã Cao Quảng nhằm tăng cường năng lực của người dân trong canh tác sinh thái từ việc đa dạng các giống cây con bản địa, kiến thức và điều kiện thực tiễn của địa phương. Sau hai năm triển khai, dự án đã tạo ra những mô hình điểm để cho người dân trong và ngoài xã học tập và nhân rộng cũng như mở ra hướng gợi mở cho chính quyền địa phương trong các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quản lý các hệ sinh thái rừng. Những thông tin trong bản tin này là một số tổng kết những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình triển khai dự án tại xã Cao Quảng. 
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved