SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL CO2 JUSTICE CHESH GLOBAL
  TRANG CHỦ   Luật tục  Bài viết
Chủ Quyền Sinh Kế
Tổng quan
Đồng quản trị
Luật tục
Tín ngưỡng
Đối tác
Qui chế bảo tồn và phát triển rừng bảo tồn thuốc nam
03/09/2009
 
Rừng bảo tồn thuốc nam là nơi để bảo tồn, phát triển các loài cây thuốc nam đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của cộng đồng. Là nơi san xẻ, trao đổi kinh nghiệm chữa bệnh bằng thuốc nam nhằm duy trì, phát huy kinh nghiệm chữa bệnh tuyên truyền cộng đồng trồng, sử dụng, bảo vệ cây thuốc nam tại cộng đồng.  Là nơi tập huấn, tập huấn lại cho cộng đồng và tham quan, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh bằng thuốc nam giữa các cộng đồng trong và ngoài xã. Vì vậy mọi thành viên và người dân cần thực hiện những qui định của người Thái về bảo vệ sử và sự dụng rừng bảo tồn thuốc nam.
 
Điều 1: Qui định chung
-  Mọi người dân sống xung quanh và người ở nơi khác đến rừng thuốc nam đều phải có ý thức, trách nhiệm bảo vệ, gây giống trồng thêm cây thuốc và có trách nhiệm bảo vệ cây cây thuốc, công trình có trong khu rừng thuốc nam.
- Không chặt phá, thu hái, chăn thả trâu, bò hoặc các loại gia súc khác làm ảnh hưởng, tổn hại xấu nào đến việc phát triển của các loài cây trong rừng.
Không tự do vào rừng để thu hái bất cứ lâm sản trong mô hình và trong ô mẫu, trường hợp muốn thu hái phải thông qua tổ quản lý và tuân thủ theo quy định thu hái.
- Tuyệt đối không được lấy thuốc trong ô mẫu.
 
Điều 2: Quy định về hái gồm: Cây thuốc, củ, rễ, lá, hoa, quả
-  Khi thu hái không được bẻ ngọn, không được đào rễ, trường hợp cần thiết lấy rễ thì phải lấy nhưng không được lấy hết, hoặc không được nhổ cả cây thuốc.
- Khi lấy lá phải lấy từ những cây có nhiều cành và lấy trên nhiều cây.
 
Điều 3:
Thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây thuốc nam vào ô mẫu, theo bài thuốc đã bố trí trong ô.
Không tự ý thay đổi bảng tên cây trong các ô đã định.
Thường xuyên kiểm tra, tu sửa những hư hỏng của cây thuốc, tên cây, khi sửa chữa thì phải chú ý đúng tên, đúng cây, tránh nhầm lẫn.
Khi đưa cây nơi khác mang về trồng, cần chọn vị trí trồng cho phù hợp và bố trí trồng theo từng bài thuốc và cần phải có lý lịch cây.
 
Điều 4:
Trao đổi, tập huấn, tham quan.
Khi vào rừng thuốc không được làm hư hại đến cây thuốc.
Không được tự tiện hái lá, hoa, quả hoặc lấy cây thuốc khi chưa có sự đồng ý của người quản lý.
-  Nếu sai phạm những điều trên sẽ bị phạt tự 10.000-20.000 đồng do ban quản lý nhóm thuốc nam đứng ra giải quyết.
 
Quy chế được xây dựng bởi toàn thể các thành viên nhóm thuốc nam, đã thông qua cho toàn thể các thành viên tham gia xây dựng, thống nhất thực hiện đúng như quy chế đã bàn và được ban hành.
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Bản đồ Chủ quyền sinh kế của người Khơ Mú và Lào Lùm, bản Khokmanh, tỉnh Luang Prabang, Lào
Kết quả hội thảo phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng DTTS trong quản trị và phát triển rừng ở Kon Tum
Thăm quan chia sẻ kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng của người H’re, Gia Rai và Rơ Ngao huyện Sa Thầy và Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Quế Phong - Nghệ An: Khẳng định chủ quyền đất và rừng của cộng đồng người Thái xã Hạnh Dịch
Tập quán bảo vệ rừng cộng đồng tại Bắc Hà
Rừng cộng đồng của các tộc người tại Lào Cai
Quản trị cộng đồng truyền thống dựa vào luật tục ‘Nò Sòng’ của người Hmông vùng ‘Phu Sủng’
Luật tục bảo vệ TNTN của người Thái xã Hạnh Dịch, Nghệ An

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved