SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  BÀI VIẾT
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
  Chi tiết bài viết  
Kết quả Toạ đàm: Những bất cập, tồn tại về chính sách và thực tiễn trong công tác giao đất giao rừng
Ngày xuất bản: 8/5/2014
Số trang: 14
Nhà xuất bản:
Từ khóa: Giao đất giao rừng, qui hoạch sử dụng đất-rừng, quyền đất rừng
Tải xuống:
Tóm tắt:
Tài liệu này là tổng hợp các ý kiến của các đại biểu đã nêu trong Toạ đàm: Những bất cập, tồn tại về chính sách và thực tiễn trong công tác giao đất giao rừng. Tài liệu này sẽ là  cơ sở định hướng cho việc rà soát, đánh giá và tổng kết để điều chỉnh chính sách GĐGR theo chỉ đạo của văn bản số 2734/BNN- TCLN ngày 15 tháng 8 năm 2013 - đảm bảo đúng với thực tế đang diễn ra rất gay cấn tại các địa phương trên cả nước.
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved