SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  BÀI VIẾT
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
  Chi tiết bài viết  
Phản biện xã hội về Dự thảo Luật về Hội
Ngày xuất bản: 2014
Số trang: 308
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản tri thức
Từ khóa:
Tải xuống:
Tóm tắt:
Những vấn đề xung quanh dự thảo Luật về Hội (Issues surrounding the draft bill for the Law of Association) là cuốn sách phản ánh trung thực ý kiến, quan điểm cũng như không khí tranh luận sôi nổi, thẳng thắn, cởi mở của nhiều cơ quan, tổ chức và các tầng lớp xã hội trên phạm vi cả nước trong tiến trình đóng góp xây dựng Luật về Hội từ năm 2005 đến 2006. Hơn thế, đây còn là sự phản ánh về một quá trình thay đổi cách nhìn nhận của xã hội đối với một khái niệm vốn lâu nay vẫn bị coi là 'nhạy cảm' trong đời sống xã hội chính trị ở Việt Nam - 'Khái niệm Xã hội Dân sự'. Tưởng chừng sau 13 năm kể từ năm 1993 đến năm 2006, mọi băn khoăn cân nhắc về 'Xã hội Dân sự' sẽ phải chín muồi để Luật về Hội ra đời. Tuy nhiên cho đến phút chót, dự kiến này đã được các cơ quan lập pháp quyết định dừng lại để có thêm thời gian nghiên cứu tại kỳ họp lần 10, Quốc hội khóa XI, tháng 11 năm 2006! Chọn vấn đề xây dựng Luật về Hội để tiếp cận như một đề tài nghiên cứu là một việc làm khó khăn bởi nhiều lý do, trong đó có hai lý do chính: Một là khái niệm về 'Xã hội Dân sự' hiện nay vẫn chưa thực sự được xã hội chính trị thấu hiểu và chưa tìm được một tiếng nói chung trong nhận thức của xã hội. Hai là cho đến thời điểm hiện tại (2014), Dự thảo Luật về Hội vẫn đang là tiến thoái lưỡng nan như từ những năm 2005 - 2006. Chính vì vậy mà trong quá trình thực hiện cuốn sách này, những người biên soạn đã lựa chọn quan điểm làm việc là tôn trọng tối đa những gì đã diễn ra để phản ánh và hạn chế triệt để những ý kiến bình luận mang tính chủ quan với mong muốn tạo nên một ấn phẩm gốc, giữ được tính nguyên tác của các ý kiến đóng góp trong xã hội, nhằm giúp cho bạn đọc có được một cách hiểu khách quan và chân thực về những tâm huyết của xã hội về dự thảo Luật Hội đã diễn ra trong quá khứ, cũng là một vấn đề đang trở nên cần thiết cho sự nghiệp củng cố và phát triển đất nước lấy hành lang pháp luật làm điểm tựa "sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp Luật đối với các Hội"!
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved