SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   Sinh Thái Nhân văn Sinh học  Bài viết
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
Tiếp cận Hệ thống canh tác miền núi - MECOECOTRA
11/01/2011
 
 
Những thập niên vừa qua là đỉnh điểm của loài người trong việc lạm dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hậu quả con người phải ráng chịu dó là chức năng sinh thái của tự nhiên, đặc biệt tại các vùng phòng hộ đầu nguồn bị rối loạn, dẫn đến những biến cố khó lường về xã hội- kinh tế - chính trị ở những vùng hạ nguồn.
 
Tâm lý a dua, chạy theo phong trào tại nhiều vùng nông thôn miền núi theo hướng độc canh, sản xuất hàng hóa, phụ thuộc phần lớn (đầu vào và đầu ra) vào thị trường ngoài. Trong khi đó, sức ép của quá trình Công nghiệp hóa Hiện đại hóa tại mọi khía cạnh của cuộc sống nông thôn ngày càng gia tăng.
 
Nghịch cảnh đó là trong khi nhiều người, đặc biệt là thanh niên chưa xác định ‘nông nghiệp’ là một nghề, thì nhiều cộng đồng vùng miền núi cách biệt lại thiếu cơ hội tiếp cận với các nguồn thông tin, chương trình đào tạo liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều trường hợp, người nông dân buộc phải chuyển đổi nghề nông của mình sang làm những công việc khác vì phải nhường đất cho các nhà máy, chương trình phát triển kinh tế.
 
Từ những năm 90s đến nay, Mạng lưới Nông dân nòng cốt (NDNC) - tiền thân của MECOECOTRA đã và đang tạo ra nhiều diễn đàn sống thông qua các sáng kiến về xây dựng mô hình điểm về nông nghiệp sinh thái để phục vụ nghiên cứu, chia sẻ, học tập và đào tạo cho thế hệ tương lai về các giá trị của quá trình phát triển hài hòa và ổn định. 

Tải về xem chi tiết.
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Quy tắc ứng xử và đạo đức trong công việc
Hiểu và thực hành nông nghiệp sinh thái cùng các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa vùng Mekong
Vinh danh công nhận nguồn gốc rừng mưa nhiệt đới đối với các sản phẩm sinh thái bản địa của Lóng Lăn
Nông dân Nòng cốt-Già Làng-Thầy thuốc nam-Doanh Nhân Cộng đồng Vừ Lao Lềnh
Qui trình sinh thái nhân văn cây Hồ Tiêu vườn nhà bác Hoàng Văn Phước, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
Tiền tệ hóa tự do, sáng tạo và tự chủ kiểu Tây
Chín bước tiếp cận phát triển các tộc người thiểu số trong lưu vực Mekong
Sinh thái Nhân văn Sinh học và nghèo cấu trúc trong phát triển cộng đồng thiểu số lưu vực Mê kong
Nông nghiệp sinh thái: hiểu và phát huy bởi MECO-ECOTRA
Mạng lưới NDNC - MECOECOTRA - Nông Nghiệp Sinh thái: Phương pháp tiếp cận và Những thách thức

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved