SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL CO2 JUSTICE
  TRANG CHỦ   Vùng Hoạt Động  Lào
Vùng Hoạt Động
Lưu vực Mêkông
Việt nam
Lào
Ban thư kí MECO-ECOTRA
Đối tác
Lào

Chương trình CHESH Lào thuộc Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn Vùng cao (CHESH) - tiền thân của Viện SPERI đã và đang triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển tại các cộng đồng dân tộc Lào Lùm, Khơ Mú, H'mông tại tỉnh Luang Prabang, Lào. Bên cạnh đó, Chương trình CHESH Lào cũng đã có những hoạt động mạng lưới với các tổ chức NGOs tại Viêng Chăn nhằm chia sẻ và mở rộng bài học kinh nghiệm.

LUANG PRABANG: Đen Xa Vang, Phon Xa Vạt, Lóng Lăn
NẬM BẠC: Peen, Xiêng Đa, Nậm Kha
 
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved