SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Tin nổi bật
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
Giao đất gắn với sinh kế và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
29/11/2012
 
(Chinhphu.vn) – Để thực hiện xóa đói giảm nghèo, ngoài việc quan tâm đến đất sản xuất nông nghiệp cần đặc biệt chú trọng quyền tiếp cận quản lý và sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng cho cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đó là giải pháp được nêu ra tại Hội thảo Quản lý và sử dụng đất đai tại các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi do Viện Tư vấn và phát triển (CODE) tổ chức ngày 1/11.
Đến tháng 9/2012, cả nước vẫn còn gần 327.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số cần hỗ trợ đất ở và đất sản xuất.

Theo các chuyên gia, để thực hiện xóa đói giảm nghèo, ngoài việc quan tâm đến đất sản xuất nông nghiệp cần đặc biệt chú trọng quyền tiếp cận quản lý và sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng cho cộng đồng dân tộc miền núi.

Ông Phan Đình Nhã, Viện Tư vấn phát triển (CODE), cho rằng, quá trình rà soát thu hồi đất đai của nông lâm trường quốc doanh cần giải quyết gốc rễ của vấn đề là giải quyết các mâu thuẫn về chống chéo, tranh chấp giữa nông lâm trường quốc doanh và người dân địa phương. Nhất thiết cần rà soát, đưa khu vực đất gần khu dân cư trả lại cho địa phương trên cơ sở nhu cầu của người dân và tổ chức giao đất để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất sản xuất của người dân địa phương.

Bên cạnh đó, quá trình rà soát, giao đất cần gắn với sinh kế và tập quán văn hóa xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở xung quanh và trong vùng đất của nông lâm trường quốc doanh.

Đối với khu vực đang có chồng chéo quyền quản lý đất đai cần xem xét các đối tượng theo thứ tự ưu tiên khi rà soát: hộ gia đình đang thiếu đất sản xuất, cộng đồng quản lý đất rừng theo truyền thống, các hộ tại địa phương đã sử dụng ổn định lâu dài, nông lâm trường quốc doanh và các cá nhân, tổ chức khác sử dụng hiệu quả.

Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Giao-dat-gan-voi-sinh-ke-va-van-hoa-cua-dong-bao-dan-toc-thieu-so/201211/153277.vgp

In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Bản đồ Chủ quyền Sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số hỗ trợ bởi Viện SPERI
Cách giải quyết sự không thống nhất ranh giới bản giữa bản Tha Pene và Yang, Luang Prabang, Lào
Qui trình sinh thái nhân văn cây Hồ Tiêu vườn nhà bác Hoàng Văn Phước, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
Nâng cao vai trò của đồng bào dân tộc thiểu sổ trong việc bảo vệ tài nguyên rừng
Quản lý sử dụng đất đai tại các cộng đồng dân tộc ít người-Tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong cộng đồng
Doanh nhân xã hội trong bối cảnh thị trường
Ðơn giản hóa thủ tục giao đất rừng cho đồng bào các dân tộc
Cùng Hành động vì Quyền quản trị Cộng đồng đối với Nguồn tài nguyên Đất rừng và Công lý Môi trường ở Việt Nam
Động não cho cuộc gặp các đối tác Tổ chức BftW và EED

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved