SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Tin nổi bật
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Quản lý Tài chính
06/06/2022
 
Ngày bắt đầu: Ngay sau khi trúng tuyển
Thời hạn hợp đồng: Dài hạn
Loại công việc: Toàn thời gian
Địa điểm: Làm việc tại Văn phòng Hà Nội và các văn phòng thực địa, các địa điểm dự án khi được yêu cầu
Mức lương: Theo thỏa thuận
Chức danh: Quản lý tài chính
Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2022
 
Nhiệm vụ và trách nhiệm:
Quản lý tài chính làm việc dưới sự phân công và giám sát trực tiếp của Viện trưởng (và/hoặc người được ủy quyền). Quản lý tài chính tuân thủ đúng đắn các nguyên tắc tài chính kế toán được pháp luật quy định, và theo các quy định, chính sách của Viện SPERI và các đối tác tài chính mà Viện hợp tác.
Các nhiệm vụ chính bao gồm:
 • Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, văn phòng xây dựng kế hoạch tài chính 6 tháng, 1 năm trình Viện trưởng phê duyệt;
 • Theo dõi, giám sát triển khai các kế hoạch tài chính đã được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ và cam kết hợp tác giữa Viện và các đối tác tài chính;
 • Quản lý dòng tiền định kỳ hàng tháng để đáp ứng kịp thời các hoạt động của Viện;
 • Lập các báo cáo tài chính theo các kỳ chuyển tiền tuân thủ mẫu của các đối tác tài chính mà Viện hợp tác;
 • Phối hợp với đơn vị kiểm toán và kiểm tra báo cáo kiểm toán 6 tháng, 1 năm của các dự án và báo cáo kiểm toán tổ chức hàng năm trước khi phát hành;
 • Cung cấp số liệu tài chính để hoàn thành các báo cáo hàng năm theo quy định từ các cơ quan quản lý nhà nước;
 • Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện Quy chế tài chính của các bộ phận, cán bộ trong Viện đảm bảo tuân thủ các quy định của Viện và Luật Kế toán;
 • Kiểm tra, xác nhận quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng giữa kế toán và thủ quỹ đảm bảo tiền mặt khớp với số tồn trên sổ sách kế toán;
 • Sử dụng bàn quản lý trên phần mềm kế toán để cập nhật thường xuyên các bảng cân đối kế toán, báo cáo dòng tiền và báo cáo công nợ giữa các dự án, công nợ thuế của tổ chức nhằm quản lý hệ thống tài chính minh bạch, hiệu quả;
 • Báo cáo Viện trưởng kịp thời về tình hình tài chính của tổ chức hàng tháng, hàng quý (số dư các dự án, số dư tiền mặt, tình hình quyết toán tạm ứng, các khoản phải trả, …) để Viện trưởng cập nhật và có những định hướng kịp thời;
 • Cập nhật, bổ sung, trình Viện trưởng phê duyệt quy chế tài chính của Viện khi có đề nghị cần bổ sung, thay đổi từ yêu cầu công việc thực tiễn;
 • Xây dựng ngân sách các dự án mới theo yêu cầu từ nội dung văn kiện dự án. Kiểm tra, trình Viện trưởng phê duyệt các hợp đồng dự án từ các đối tác tài chính đảm bảo tuân thủ các quy chế của tổ chức và các luật liên quan;
 • Đi công tác tại các vùng hoạt động dự án và văn phòng thực địa của Viện theo yêu cầu;
 • Tham gia các công việc, nhiệm vụ khác của tổ chức theo sự phân công của Viện trưởng hoặc người được ủy quyền.
Yêu cầu trình độ tối thiểu
 • Bằng đại học chính quy về tài chính, kinh tế hoặc kế toán.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý tài chính dự án và/hoặc kế toán dự án. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc quản lý tài chính tại các tổ chức phi chính phủ.
Tải về để xem chi tiết!

In bài viết Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14
Bản đồ Chủ quyền Sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số hỗ trợ bởi Viện SPERI
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Nhân viên hành chính văn phòng kiêm thủ quỹ
Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
Cách giải quyết sự không thống nhất ranh giới bản giữa bản Tha Pene và Yang, Luang Prabang, Lào
Qui trình sinh thái nhân văn cây Hồ Tiêu vườn nhà bác Hoàng Văn Phước, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
Giao đất gắn với sinh kế và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
Nâng cao vai trò của đồng bào dân tộc thiểu sổ trong việc bảo vệ tài nguyên rừng

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved