SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   Diễn đàn  Bài viết
Đối tác
Đóng góp và chia sẽ các nội dung tư tưởng cần thay đổi tại bộ Luật Đất đai 2013
22/10/2013
 
Cải cách toàn diện nếp nghĩ, nhận thức và cách hiểu của những người làm luật đất đai là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển trường tồn của quốc gia Việt nam. Qui hoạch sử dụng đất trên toàn lãnh thổ Việt nam PHẢI được nhận diện như là cơ sở, nền tảng và  kim chỉ nam xuyên suốt mọi  phương án, quyết định các loại qui hoạch khác là xu thế phát triển ổn định về chính trị -  xã hội và bền vững về  văn hóa -  kinh tế của Quốc gia. Quy hoạch sử dụng đất minh bạch, dân chủ có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất đai trở thành chủ đề bức xúc nóng bỏng hiện nay, cũng như tương lai 50 năm sau và mãi mãi sau này. Các nhà làm luật cũng như toàn xã hội cần nhận diện và hiểu sâu sắc rằng:

"Qui hoạch sử dụng đất" là  tiền đề cốt tử có tính quyết định chiến lược quản trị hệ thống kinh tế - xã hội, chính trị - dân sự, an ninh - quốc phòng của dân, do dân và vì dân. Mọi người dân tham gia luận bàn hệ thống  qui hoạch sử dụng đất, dám nhìn thẳng vào sự thật, can đảm chấp nhận những thất bại và sai lầm của các chính sách về đất đai trong quá khứ chính là tiến trình ổn định bền vững chính quyền và phát triển chính quyền của dân, do dân và vì dân trung thực, hiệu quả, khôn ngoan để đối phó với thù trong giặc ngoài hữu hiệu nhất trong cơ chế thị trường. Cơ hội duy nhất để có thể giải quyết các bức xúc, trong phòng tránh các xung đột đất đai giữa dân với các công ty, giữa cộng đồng dân cư  với các tổ chức kinh doanh thuộc nhà nước, giữa dân với dân, giữa các công ty với công ty chỉ có thể trở thành hiện thực nếu Bộ Luật đất đai 2013 được khảo cứu và xây dựng minh bạch, dân chủ và khoa học trên cơ sở  " Qui hoạch sử dụng đất trên toàn lãnh thổ và quản lý hệ thống qui hoạch sử dụng đất bằng công nghệ mạng điện tử". Thông qua  các chương, các điều và các điểm chi tiết nhất, dễ hiểu nhất của Luật đất đai 2013, việc tối đa hóa lợi ích của mạng điện tử đảm bảm tính công bằng và minh bạch trong  tiếp cận thông tin về qui hoạch sử dụng đất  tới mọi người dân, đó cũng là yêu cầu tất yếu, có ý nghĩa sống còn của thể chế chính trị và an toàn sinh kế của mọi công dân Việt nam.

Tải về xem chi tiết.
In bài viết Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Hội thảo báo cáo kết quả xây dựng qui chế cộng đồng trong quản lý và phát triển rừng và đất rừng vùng đầu nguồn Kuangsi, Luang Prabang, Lào
Khi chính quyền và cơ quan chuyên chính đồng cảm với dân - tin nóng tại Lóng Lăn
Tọa đàm Tổng kết và kiến nghị của MECO-ECOTRA vì an toàn sinh kế và hạnh phúc cộng đồng
Đào tạo khung lý thuyết về Sinh kế và Chủ quyền sinh kế
Tọa đàm về chính sách và thực tiễn trong công tác giao đất giao rừng
Hơn một thập kỷ giao đất – giao rừng: nhìn từ Quảng Nam
Bài học trong Lồng ghép Luật tục trong Giao đất giao rừng ở cộng đồng
Hội thảo chuyên đề giao đất giao rừng dựa vào cộng đồng
SPERI trả lời phóng vấn trên kênh truyền hình VTC10
Số 75/CV- SPERI về việc tiếp tục góp ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved