SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   Diễn đàn  Bài viết
Dòng Sông Dân Sự
Tổng quan
Diễn đàn
Câu chuyện
Đối tác
Tiền tệ hóa đất đai - một bài toán chưa có đáp số
22/10/2013
 
Việt nam đang trên đà chuyển đổi mạnh và ngày càng tăng tốc mà Công sản đất là nguồn vật chất duy nhất để chỉ ra bức chân dung của toàn xã hội hiện nay. Luật Đất đai 2013 cùng với sự thay đổi Hiến pháp 1992 sẽ là mốc lịch sử  về hệ thống kinh tế chính trị quyết định hơi thở hồi sinh hay tận thế của một xã hội  truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa đa sắc tộc ‘Việt nam”. Tại Điều 37 của Dự thảo Luật đất đai 2013 “Xóa bỏ qui hoạch sử dụng đất cấp xã” là vô hiệu hóa nhân phẩm và dũng khí đích thức của cộng đồng làng xã, nơi đó là nôi của các cuộc cách mạng làm nên chương sử vàng Việt nam xưa và nay,  là cát cứ phòng thủ  thủy chung và son sắt nhất với sự lớn lên của Đảng Cộng sản Việt nam  dưới các triều đại phong kiến, thực dân và đế quốc, lập nên một Việt nam độc đáo và tự tin. Điều 156 về Đất Tín ngưỡng chỉ dừng lại ở Đền, Đình, Miếu, Mạo, Từ đường, vô hình chung xóa trắng toàn bộ hệ giá trị và chuẩn mực hành vi của các nhóm dân tộc có bản sắc văn hóa và tín ngưỡng phụng dưỡng   thiên nhiên. Lý do là: hơn 15 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số chỉ thờ phụng rừng và không gian sinh tồn của rừng. Các nhóm dân tộc thiểu số không có Đình, Đền, Miếu, Mạo và Từ đường như dân tộc Kinh! Thu hồi đất phát triển kinh tế theo hướng tập trung tư bản trong một nền quản trị chưa minh bạch và thiếu chuyên nghiệp của một thể chế chính trị dân chủ tập trung là một nước cờ hạ sách. Hơn thế, bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp xã làvi phạm Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Hiến pháp mới. Lý do là: (1) Hiến pháp quy định hệ thống đơn vị hành chính nhà nước có cơ quan hành chính cấp  xã (điều 118 Hiến pháp 1992 và điều 115 của Dự thảo Hiến pháp mới). (2)Theo quy định tại điều 119 Hiến pháp năm 1992 và điều 116 của Dự thảo Hiến pháp mới ”: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã cần phải coi là quy hoạch quan trọng nhất trong hệ thống quy hoạch sử dụng đất của quốc gia.

Tải về xem chi tiết.
In bài viết Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Hội thảo báo cáo kết quả xây dựng qui chế cộng đồng trong quản lý và phát triển rừng và đất rừng vùng đầu nguồn Kuangsi, Luang Prabang, Lào
Khi chính quyền và cơ quan chuyên chính đồng cảm với dân - tin nóng tại Lóng Lăn
Tọa đàm Tổng kết và kiến nghị của MECO-ECOTRA vì an toàn sinh kế và hạnh phúc cộng đồng
Đào tạo khung lý thuyết về Sinh kế và Chủ quyền sinh kế
Tọa đàm về chính sách và thực tiễn trong công tác giao đất giao rừng
Hơn một thập kỷ giao đất – giao rừng: nhìn từ Quảng Nam
Bài học trong Lồng ghép Luật tục trong Giao đất giao rừng ở cộng đồng
Hội thảo chuyên đề giao đất giao rừng dựa vào cộng đồng
SPERI trả lời phóng vấn trên kênh truyền hình VTC10
Đóng góp và chia sẽ các nội dung tư tưởng cần thay đổi tại bộ Luật Đất đai 2013

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội