SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   SPERI và Nhân học  Bài viết
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
Hiểu về Sinh kế - Sinh thái
01/11/2019
 
Sinh kế là kiểu sinh tồn. Hệ Sinh thái là ngôi nhà mà muôn loài sinh tồn ở đó, trong đó có loài người. Sinh kế Sinh thái là một hệ giá trị nền tảng cơ bản phản ánh hệ thống chuẩn mực hành vi văn hóa ứng xử của con người trong quan hệ nương tựa hài hòa và bình đẳng với mọi sinh linh trong hệ sinh thái.

Một xã hội có hiểu biết là một xã hội mà ở đó con người biết lễ phép nép mình trong không gian bao dung và đầy lòng vị tha của hệ sinh thái, để có được cơ duyên lắng nghe những lời ru, những thủ thỉ ái ân của hệ sinh thái, để học và để hiểu hơn trên hành trình đồng hành với hệ sinh thái. Nói cách khác, một xã hội hiểu biết và có đạo đức là một xã hội mà con người trong xã hội đó biết trân trọng hệ sinh thái xung quanh mình - nôi sinh thành và nuôi dưỡng chính minh. Sinh kế Sinh thái chính là nguyên lý vận hành cuộc sống của một xã hội mà ở đó con người thể hiện ý nhị triết lý hành vi ân nghĩa đối với hệ sinh thái xung quanh mình thông qua quá trình tương tác hàng ngày với hệ sinh thái.

Loài người và mọi sinh linh sống trong hệ sinh thái mà không cần bất kỳ một công trình hay cỗ máy nhân tạo hiện đại nào, trong khi mọi cỗ máy và công trình nhân tạo hiện đại sẽ ngừng hoạt động khi bị hệ sinh thái chối từ.
 
Tran thi Lành, 2009
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Số III: Đất rừng tâm linh cộng đồng
Số II: Đất rừng tâm linh cộng đồng
Ra mắt Chuyên mục Đất Rừng Tâm Linh Cộng đồng
Vốn xã hội và một người phụ nữ "mát tay"
Vốn sinh thái và câu chuyện của một người yêu đất
Một xã hội dân sự có bản lĩnh thì phát huy ở bất cứ thể chế nào
Nguồn vốn gián tiếp thừa hưởng từ hệ giá trị và tín ngưỡng là VỐN SINH THÁI - OXYGEN
Từ “Bom” tới “Bền vững”!
Doanh nhân xã hội trong bối cảnh thị trường
Tiếp cận các Dân tộc vùng cao của TEW

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved