SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL CO2 JUSTICE
  TRANG CHỦ   SPERI và Nhân học  Bài viết
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
Ra mắt Chuyên mục Đất Rừng Tâm Linh Cộng đồng
26/05/2014
 
Những thông tin cập nhật ở đây là những bài học của các nông dân nòng cốt, người dân, các nông dân sinh thái trẻ và cán bộ phát triển mong muốn được đóng góp nâng cao nhận thức của các nhà nghiên cứu khoa học và cung cấp các dữ kiện, các kiến nghị, góp ý nhằm thay đổi cách nghĩ, cách ứng xử của các quan chức và nhà lập định chính sách, pháp luật về đất và rừng.

Để tạo quyền cho xã hội dân sự truyền thống có được Chủ quyền Sinh kế, ba tổ chức: CODE, CIRUM và SPERI chung tay xây dựng một liên minh với tên gọi là Liên minh Chủ quyền Sinh kế (LISO). Liên minh này hướng tới chia sẻ các phương pháp và tối ưu hoá các nỗ lực và kết quả chung. Cứ 3 tháng một lần LISO sẽ cho ra mắt một số liên quan tới Chuyên mục Đất Rừng Tâm linh Cộng đồng. Đây là số đầu tiên xin mời bạn đọc theo dõi.


 
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Hiểu về Sinh kế - Sinh thái
Số III: Đất rừng tâm linh cộng đồng
Số II: Đất rừng tâm linh cộng đồng
Vốn xã hội và một người phụ nữ "mát tay"
Vốn sinh thái và câu chuyện của một người yêu đất
Một xã hội dân sự có bản lĩnh thì phát huy ở bất cứ thể chế nào
Nguồn vốn gián tiếp thừa hưởng từ hệ giá trị và tín ngưỡng là VỐN SINH THÁI - OXYGEN
Từ “Bom” tới “Bền vững”!
Doanh nhân xã hội trong bối cảnh thị trường
Tiếp cận các Dân tộc vùng cao của TEW

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved