SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Nhân sự  Hội đồng Khoa học
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
Nhân sự
Đối tác
  Hội đồng Khoa học  
Hội đồng Khoa học Viện SPERI chịu trách nhiệm tư vấn Khoa học Công nghệ đảm bảo tính thực tiễn và khách quan của các đề tài nghiên cứu. Hội đồng khoa học được mời hoạt động theo các đề tại khoa học trên tinh thần tự nguyện và thỏa thuận. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

CHỦ TỊCH
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Khoa
 
Chuyên ngành Khoa học Đất và Môi trường

Viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển (CODE)

Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Tự nhiên Việt Nam, Trường Đại học Quốc gia Hà NộiTHÀNH VIÊN


Nhà Văn Nguyên Ngọc Thành viên sáng lập Trường ĐH Phan Châu Trinh; là nhà văn từng gắn bó với các tộc người tại Tây Nguyên - Việt Nam với hàng loạt các tác phẩm về văn hóa, con người bản địa. Các xuất bản đã được công bố và đi vào lịch sử văn học Việt nam gồm Đất nước đứng lên, Rẻo cao, Đường chúng ta đi, Đất Quảng, Rừng xà nu, Có một đường mòn trên biển Đông, Cát cháy, Tản mạn nhớ và quên, Nghĩ dọc đường, Lắng nghe  cuộc  sống, and Bằng đôi chân trần.
Ông Nguyễn Trung

Chuyên nghành kinh tế phát triển
Nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Ngoại giao Việt Nam, nguyên Đại sứ của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đông Đức, Thái Lan, và là thư ký cho Thủ tướng Chính phủ.

Ông Tôn Gia Huyên


Chuyên viên cao cấp quản lý đất đai và hoạch định chính sách đất đai; thành viên Hội đất đai Việt Nam.

Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Đất đai Việt Nam
PGs.Ts Khổng Văn Diễn
Chuyên ngành về Dân tộc học
 
Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI)
 
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dân tộc Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội Học Việt Nam.
Tiến sĩ Keith Barber Tiến sĩ Keith Barber là một giảng viên khoa học  thuộc chuyên ngành nhân chủng học xã hội của trường Đại học Waikato, New Zealand. Ông chuyên tâm tại Papua New Guinea và Đông Nam Á với ba chủ đề nóng tại hai vùng này là nhân chủng học sinh kế, các dân tộc thiểu số bản địa và phát triển.


Tham khảo các công trình của Tiến sỹ Keith Barber dã được xuất bản từ năm 1997 theo đường link sau: http://www.waikato.ac.nz/php/research.php?mode=show&skin=sass&author=kbarber


Tiến sĩ Chayan Vaddhanaphuti
Là nhà khoa học chính trị, giảng viên trường Đại học Chiang Mai, Thái Lan; Giám đốc sáng lập Trung tâm Vùng về Khoa học Xã hội và Phát triển Bền vững (RCSD). Các xuất bản đã được công bố gồm Commonplaces and Comparisons: Dynamics in Regional Eco-politics of Asia, Revisiting Agrarian Transformations in the Greater Mekong Sub-region: New Challenges, Spatial Politics and Economic Development in the Mekong Sub-region, Transcending State Boundaries: Contesting Development, Social Suffering and Negotiation, Burma at a Glance:  Social History, Power and Democracy.
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved