SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  TIN TỨC
Đối tác
Tin tức
Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022 (25/08/2022)
Nhận giấy mời số 548/GM-HĐDT15 từ Thường trực Hội đồng Dân tộc ngày 11 tháng 08 năm 2022 gửi tới Viện Nghiên cứu sinh thái, chính sách xã hội (Viện SPERI), trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Dự thảo Luật (sửa đổi) cũng như những phát hiện của Viện chúng tôi trong quá trình giao đất, giao rừng, nghiên cứu, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chúng tôi xin có một số ý kiến tham luận như sau:
 
Hệ thống cảnh báo (27/05/2021)
Hệ thống cảnh báo là công cụ nhằm thúc đẩy trách nhiệm phát hiện và báo cáo kịp thời những hành vi không tuân thủ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức trong công việc của Viện SPERI, có nguy cơ ảnh hưởng tới triết lý Phụng dưỡng Thiên nhiên, các giá trị và truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số, cũng như hình ảnh và uy tín của Viện SPERI và cộng đồng.
 
Quy tắc ứng xử và đạo đức trong công việc (27/05/2021)
Quy tắc Ứng xử và Đạo đức này quy định các chuẩn mực ứng xử dành cho tất cả các thành viên của Viện SPERI bao gồm: thành viên Hội đồng Viện, Ban Lãnh đạo, nhân viên chính nhiệm, nhân viên kiêm nhiệm, lao động thời vụ, mạng lưới nông dân sinh thái trẻ YIELDS – AGREE, nông dân nòng cốt, tình nguyện viên, thực tập sinh, chuyên gia, tư vấn viên và những người đang làm việc hoặc đại diện cho Viện SPERI.
 
Hiểu và thực hành nông nghiệp sinh thái cùng các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa vùng Mekong (07/11/2019)
Nông nghiệp Sinh thái (NNST) là một thuật ngữ bao hàm hai khái niệm Canh tác nông nghiệp và Sinh thái. NNST chú trọng thúc đẩy giá trị của sự thanh thản cộng đồng hơn giá trị của sản xuất cộng đồng.
 
Hiểu về Sinh kế - Sinh thái (01/11/2019)
Sinh kế là kiểu sinh tồn. Hệ Sinh thái là ngôi nhà mà muôn loài sinh tồn ở đó, trong đó có loài người. Sinh kế Sinh thái là một hệ giá trị nền tảng cơ bản phản ánh hệ thống chuẩn mực hành vi văn hóa ứng xử của con người trong quan hệ nương tựa hài hòa và bình đẳng với mọi sinh linh trong hệ sinh thái. 
 
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 (30/10/2019)
Liên minh chủ quyền sinh kế (LISO) đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn và duy trì trì thức bản địa nhằm làm giàu hóa đa dạng sinh học và đảm bảo chủ quyền sinh kế sinh thái văn hóa dựa trên kinh tế cộng đồng. Thông qua quá trình nghiên cứu, tư vấn góp ý kiến của Liên minh LISO, 17 Điều đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14. 
 
HTX Nông-Lâm nghiệp và Dịch vụ Sinh thái Cao Quảng  (21/05/2019)
Tiền thân là nhóm 9 nông dân nòng cốt tại thôn Tân Tiến và Vĩnh Xuân của xã Cao Quảng thuộc Dự án: “Tăng cường năng lực của hộ nông dân quy mô nhỏ thông qua lĩnh vực nông-lâm nghiệp sinh thái tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình”. Dự án được triển khai bởi Viện CENDI/SPERI.
 
Lễ tổng kết và kí bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển giữa Sở Nông Lâm nghiệp Luang Prabang và CHESH Lào  (07/05/2019)
Ngày 22/4/2019, Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Luang Prabang (PAFO) phối hợp với Chương trình CHESH tại Lào / Trung tâm CHESH tổ chức lễ tổng kết các hoạt động hợp tác nghiên cứu và phát triển giai đoạn 2016-2018 và ký kết văn bản thỏa thuận cho giai đoạn tiếp theo.
 
 
Bản đồ điện tử chủ quyền sinh kế của bản Thapene tại Luang Prabang, CHDCND Lào (24/04/2017)
Bên cạnh bộ bản đồ giấy và qui chế cộng đồng trong quản lý đất rừng được công nhận bởi chính quyền và ban ngành địa phương tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào, chương trình còn triển khai hệ thống bản đồ điện tử để giúp cho quyền đất rừng và quá trình quản trị tài nguyên trong giai đoạn hậu giao đất giao rừng được minh bạch và hiệu quả hơn.
 
Vinh danh công nhận nguồn gốc rừng mưa nhiệt đới đối với các sản phẩm sinh thái bản địa của Lóng Lăn (23/03/2017)
Việc công nhận cuộc sống nương tựa tự nhiên của Lóng Lăn là một sự khuyến khích và công nhận cho những cá nhân, tập thể và cộng đồng đã và đang lắng nghe âm và suy nghĩ của tự nhiên, cảm nhận và đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của tự nhiên, từ đó có được vốn tri thức, vốn văn hóa, vốn sinh thái và vốn kinh tế từ đó đồng hành một cách hòa bình với thế giới tự nhiên. 
 
Tin khác

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved